Prednost je v tehniki.

Varstvo okolja pri Audiju

Varstvo okolja z dolgoletno tradicijo

Družba Audi ima jasen cilj – vsem strankam ponuditi užitek v vožnji in stalno mobilnost. Rezultat tega je naslednji: skupno podobo znamke Audi označujejo športnost, emocionalen dizajn, kakovost in skrb za okolje.

Znižanje emisij CO2 kot družbena odgovornost

Vodilo »Prednost je v tehniki« je zavezujoče. To še zlasti velja za emisije CO2, zato Audi izvaja obsežno okoljsko strategijo, ki zajema vsa področja podjetja in je odraz trajnostnega prizadevanja za ljudi in varstvo okolja ter s tem temeljni sestavni del družbene odgovornosti podjetja. Audijevi produkti so izdelani na osnovi modularnega sistema za večjo učinkovitost. Ta celostni pristop upošteva vse dejavnike, ki vplivajo na emisije CO2: zasnove motorjev in pogonske koncepte, aerodinamiko, konstrukcijo karoserije in elektronske asistenčne sisteme.

Audijevo okoljsko poročilo

Družba Audi je z okoljskim poročilom naredila vmesno bilanco na poti oblikovanja trajnostne prihodnosti.

Družba Audi poroča o svojih prizadevanjih za trajnostne vrednote. Okoljsko poročilo zato vključuje tudi družbeno usmerjene vsebine, kot sta varnost pri delu in varovanje zdravja, ter gospodarske vidike, kot so podatki o tržnosti alternativnih pogonskih konceptov.

Zaveza o varstvu okolja v Audijevih tovarnah

Zaveza v okviru Audijevega upravljanja z okoljem odraža stalni nadaljnji razvoj varstva okolja v Audijevih tovarnah. Vsebine so predvsem gospodarjenje z odpadki, varstvo pred imisijami in varstvo voda, energija in okoljski programi.