Mere vozila Audi RS 5 Sportback. Prikaz stranskega dela vozila.

¹Širina ramenskega prostora
²Širina komolènega prostora
*Maksimalni prostor za glavo

Podatki so v milimetrih.

Navedeni podatki veljajo za prazno vozilo.
Pri navedenih vrednostih gre za nominalne vrednosti, izračunane na osnovi baze podatkov. Temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo v času izračuna, in določeni izvedbi opreme.

Zapri