Obrok leasinga je izračunan, z upoštevanjem znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti bonusa 2.000 EUR z vključenim DDV. Do financiranja nakupa vozila je leasingojemalec upravičen, če sklene pogodbo o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in vozilo zavaruje s sklenitvijo  zavarovanja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije AUBONFS_TS_2021 in vzdrževanjem vozila topService za 48 mesecev in 10.000 prevoženih km/leto. Ostali pogoji pogodbe o finančnem leasingu, so razvidni na porschelasing.si

Zapri