Dobri razlog za WLTP.

Dejanska poraba goriva posameznega vozila se lahko razlikuje od porabe, ki jo navaja avtomobilski proizvajalec. Že od nekdaj so kritike letele na merodajnost rezultatov, izmerjenih na podlagi Novega evropskega voznega cikla (NEVC), ker je realna poraba v veliki meri odvisna od individualnega načina vožnje in opreme vozila. Odvisna je na primer od tega, ali vozilo veliko vozi v mestnem prometu, na regionalnih cestah ali na avtocestah. Da do teh razlik ne bi več prihajalo, se je iz teoretičnih pogojev cikla NEVC z uvedbo standarda WLTP razvil dinamičnejši vozni profil, ki temelji na statističnih izsledkih in analizi povprečnih uporabniških profilov: upoštevajo se višji pospešek, višja povprečna hitrost in višja največja hitrost. Namesto kombinirane simulacije mestnega in izvenmestnega prometa se vozilo zdaj testira v štirih fazah različnih hitrostnih območij.


Zapri