Obvestilo o varovanju zasebnosti ob nakupu in uporabi vozil Audi

 

A. Obseg politik zasebnosti

V tej politiki zasebnosti vas želimo seznaniti z obdelavo vaših podatkov s strani podjetja AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Nemčija (»mi« oz. »podjetje Audi«) v zvezi z vašim nakupom in kasnejšo uporabo vozil znamke Audi. V ločenem obvestilu o varstvu podatkov boste našli informacije o obdelavi podatkov v zvezi z uporabo drugih izdelkov in storitev, kot so myAudi in storitve povezovanja Audi. Vaše partnersko podjetje Audi vas bo ločeno obvestilo o obdelavi podatkov, ki poteka pri njih.

Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkih v podjetju Audi so na voljo na naši spletni strani https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true

Osebni podatek je katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

A. Splošne informacije

I. Kdo je upravljavec obdelave?

Upravljavec obdelave vaših osebnih podatkov je:

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Nemčija.

II. S kom lahko stopim v stik?

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom podatkov, uporabite eno od možnosti za vzpostavitev stika na:

https://gdpr.audi.com/. Tam boste našli dodatne informacije, kako uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom podatkov. Svojo zahtevo nam lahko pošljete tudi po navadni pošti na:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Nemčija

III. Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

O vseh zadevah v zvezi z varstvom podatkov se lahko v svojem jeziku posvetujete tudi s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v našem podjetju:

AUDI AG, Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, 85045 Ingolstadt, Nemčija.

E-poštni naslov: datenschutz(kwfat)audi(kwfdot)de

IV. Kakšne so moje pravice?

Vse spodaj opisane pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov in njihovo obdelavo so lahko predmet omejitev v skladu z veljavnimi predpisi EU in nacionalno zakonodajo. Ob upoštevanju pravne ureditve, ki velja v vaši državi, imate kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, lahko naslednje pravice v zvezi z varstvom podatkov:

1. Pravica biti obveščen

Imate pravico, da ste na preprosto dostopen način in v razumljivem ter jasnem jeziku obveščeni o tem, kako poteka zbiranje in uporaba vaših osebnih podatkov v našem podjetju. Vašo pravico, da ste obveščeni, izvajamo tudi s to politiko, ki jo občasno dopolnjujemo.

2. Pravica dostopa

Imate pravico dobiti informacijo, ali so vaši osebni podatki predmet obdelave ali ne, in če so, potem tudi informacije o vaših zadevnih podatkih, ki jih hrani podjetje Audi, kot tudi druge informacije o obdelavi podatkov (npr. namen obdelave podatkov; predvideno obdobje hrambe podatkov; prejemniki oz. kategorije prejemnikov, katerim so osebni podatki razkriti; prenos podatkov, ki ga izvaja podjetje Audi, itd.) in pridobiti kopijo vaših zadevnih osebnih podatkov, ki jih hrani naše podjetje.

3. Pravica do popravka

Imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke o vas in dopolnimo nepopolne osebne podatke, ki jih v podjetju Audi hranimo o vas.

4. Pravica do izbrisa

Če so izpolnjeni zakonski pogoji za izbris, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke, ki jih v podjetju Audi hranimo o vas.

To velja zlasti v primeru, če:

 • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani;
 • edina pravna podlaga za obdelavo je bila vaša privolitev, ki ste jo umaknili;
 • obdelavi, ki poteka na pravni podlagi zakonitega interesa, ste ugovarjali zaradi razlogov, ki se nanašajo na vašo specifično situacijo, in naše podjetje ne more izkazati prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo;
 • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • vaše osebne podatke je treba izbrisati zaradi skladnosti z zakonskimi obveznostmi.

Če smo vaše podatke delili s tretjimi osebami, jih o izbrisu obvestimo, če nam takšno obveznost nalaga zakon.

Opozarjamo, da so vaše pravice do izbrisa omejene. Na primer nismo obvezani in ne smemo izbrisati podatkov, ki smo jih dolžni hraniti na podlagi zakonsko predpisanega roka hrambe. Podobno velja za podatke, ki jih potrebujemo za ugotavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov, takšni podatki so izključeni iz pravice do izbrisa.

5. Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico, da pod določenimi pogoji dosežete omejitev obdelave (npr. označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve obdelave v prihodnje). Vaše zahteve so lahko naslednje:

 • Ugovarjate točnosti vaših osebnih podatkov in podjetje Audi mora preveriti točnost vaših osebnih podatkov.
 • Obdelava je nezakonita, vendar nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov in zahtevate omejitev uporabe vaših osebnih podatkov.
 • Podjetje Audi vaših osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vi pa potrebujete podatke za ugotavljanje, izvajanje ali obrambo svojih pravnih zahtevkov.
 • Obdelavi ste ugovarjali in še ni potrjeno, ali zakoniti razlogi podjetja Audi prevladajo nad vašimi.

Kadar je obdelava osebnih podatkov omejena, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Opozarjamo, da se v primerih, ko to zakon dopušča, obdelava vaših osebnih podatkov namesto izbrisa lahko omeji.

6. Pravica do prenosljivosti podatkov

V zvezi z avtomatizirano obdelanimi osebnimi podatki, ki so nam bili posredovani na podlagi vaše privolitve ali pogodbe z nami, imate pravico prejeti te podatke v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem podjetje Audi kakor koli oviralo. Prav tako imate pravico do prenosa osebnih podatkov neposredno od podjetja Audi k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo in pod pogojem, da takšen prenos nima negativnega učinka na pravice in svoboščine drugih.

7. Pravica do ugovora

Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov ali javnega interesa, imate pravico, da ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na vaš poseben položaj. Če vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, imate poleg tega neomejeno pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov. Upoštevajte tudi ločeno opombo v razdelku »Informacije o vaši pravici do ugovora«.

V določenih primerih vam poleg osnovnega varstva zasebnosti zagotavljamo dodatno neomejeno pravico do ugovora v mejah zakonitih interesov. Več informacij o tej pravici dobite v povezavi z zadevnimi funkcijami in storitvami, v zvezi s katerimi jo je mogoče uveljavljati.

8. Preklic privolitve

Če ste podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, imate pravico svojo privolitev kadar koli preklicati. Opozarjamo, da preklic privolitve velja zgolj za naprej. Preklic ne vpliva na obdelavo pred preklicem privolitve.

9. Pravica do vložitve pritožbe

Če ste mnenja, da je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, imate poleg tega pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornemu organu za varstvo podatkov. Pravica do vložitve pritožbe ne vpliva na uporabo drugih pravnih sredstev v upravnih in sodnih postopkih. Naslov nadzornega organa za varstvo podatkov, pristojnega za podjetje Audi je:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18

91522 Ansbach

Nemčija

Zgoraj navedeni podatki za stik nadzornega organa ne vplivajo na vašo pravico, da pod pogoji in v skladu z zakonsko predpisanimi postopki vložite pritožbo pri nadzornemu organu v državi članici vašega običajnega prebivališča, kraja zaposlitve ali kraja, kjer je prišlo zatrjevane kršitve.

10. Informacije o vaši pravici do ugovora

a) Pravica do ugovora iz razlogov, ki se nanašajo na vaš poseben položaj

Imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na vaš poseben položaj. Predpostavka pravice do ugovora je, da se obdelava podatkov izvaja v javnem interesu ali na podlagi zakonitih interesov. To velja tudi za oblikovanje profilov. Glede na to, da osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov, predpostavljamo, da se zavezujoči zakoniti razlogi lahko izkažejo, pri čemer pa vsekakor presojamo vsak primer zase. Če ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, bomo prenehali z njihovo obdelavo.

Razen,

 • kadar lahko izkažemo obstoj zavezujočih zakonitih razlogov za obdelavo teh podatkov, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami;
 • kadar so vaši osebni podatki potrebni za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov.

b) Ugovor zoper obdelavo vaših podatkov za namene neposrednega trženja

Kadar vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, vas o tem obvestimo najkasneje ob prvi komunikaciji z vami in imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, bomo prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov za takšne namene.

c) Ugovor zoper obdelavo vaših podatkov za izboljšanje proizvodov in za splošno analizo strank

V okviru zakonitih interesov vam zagotavljamo ločeno pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za izboljšanje proizvodov in za splošno analizo strank.

Če ugovarjate obdelavi za namene izboljšanja proizvodov in/ali splošne analize strank, bomo prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov za takšne namene. To ne velja za izključno statistične ocene zbirnih ali drugače anonimiziranih podatkov.

d) Uveljavljanje pravice do ugovora

Pravico do ugovora je mogoče uveljaviti v kateri koli obliki, praviloma se naslovi na naslov naveden v razdelku B. II.

V. Katere podatke obdelujemo, za katere namene in na kateri pravni podlagi?

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«) in nemškim federalnim Zakonom o varstvu podatkov (Bundesdatenschutzgesetz, »BDSG«) in drugimi veljavnimi lokalnimi predpisi, pri čemer so nameni obdelave lahko različni. Specifični podatki, ki so predmet obdelave, in nameni obdelave podatkov so odvisni od storitev, ki jih za vas izvajamo. Na splošno lahko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naslednjih zakonskih podlag za naslednje namene:

Namen

Pravna podlaga

Zakoniti interes

Pomoč organom pregona v primeru kraje vozila za namene izsleditve vozila ali njegovih delov na podlagi VIN

Javni interes (člen 6(1)(e) GDPR)

Preprečevanje goljufij in pranja denarja

Izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (člen 6(1)(c) GDPR), zakoniti interes (člen 6(1)(f) GDPR)

Izpolnjevanje zakonskih in regulativnih zahtev

Preprečevanje, boj in preiskovanje financiranja terorizma in kaznivih dejanj zoper premoženje, primerjave z evropskimi in mednarodnimi protiterorističnimi seznami v obsegu, ki ga dopušča zakon

Izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (člen 6(1)(c) GDPR), zakoniti interes (člen 6(1)(f) GDPR)

Izpolnjevanje zakonskih in regulativnih

Izpolnjevanje obveznosti nadzora in poročanja v skladu z veljavno davčno zakonodajo, arhiviranje podatkov

Izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (člen 6(1)(c) GDPR), zakoniti interes (člen 6(1)(f) GDPR)

Izpolnjevanje zakonskih in regulativnih zahtev

Razkritje v mejah upravnih in sodnih ukrepov za dokazne namene, pregon in izvrševanje civilnopravnih zahtevkov

Izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (člen 6(1)(c) GDPR), zakoniti interes (člen 6(1)(f) GDPR)

Izpolnjevanje zakonskih in regulativnih zahtev

Računovodenje in davčno ocenjevanje operativnega delovanja

Izvajanje pogodbe (člen 6 (1)(b) GDPR), zakoniti interes (člen 6(1)(f) GDPR), izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (člen. 6(1)(c) GDPR)

Izpolnjevanje zakonskih in regulativnih zahtev

Revizije in posebne revizije, interne preiskave

Zakoniti interes (člen 6 (1)(f) GDPR)

Preverjanje in zagotavljanje skladnosti s pogodbenimi in zakonskimi obveznostmi podjetja Audi, njegovih zaposlenih in distribucijskih partnerjev, dobaviteljev itd., kadar je pri tem nujna uporaba identifikacijske številke vozila.

Statistične ocene za upravljanje, določitev in obvladovanje stroškov

Zakoniti interes (člen 6(1)(f) GDPR)

Imamo zakoniti interes za izvajanje ocenjevanja za namene upravljanja naših poslovnih procesov in nadzora stroškov na podlagi analiz podatkov o prodaji in naročilih glede na prodajne kanale modela ter o stanju naročil, analiz podatkov o zahtevanih različicah in opremi in poročanja o poslovnih indikatorjih, po potrebi z uporabo identifikacijske številke vozila.

Izvrševanje pravnih zahtevkov in obramba v pravnih sporih

Zakoniti interes (člen 6 (1)(f) GDPR)

Imamo zakoniti interes za uveljavljanje, izvrševanje in obrambo pravnih zahtevkov.

Kontaktne osebe za poizvedbe v zvezi z GDPR (npr. pooblaščena oseba za varstvo podatkov; osebe, pooblaščene za izdajo navodil; osebe, pooblaščene za sprejem navodil)

Izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (člen 6(1)(c) GDPR), zakoniti interes (člen 6(1)(f) GDPR).

Sodelovanje s poslovnimi partnerji, obvladljiva struktura procesov znotraj poslovnih odnosov (v skladu z GDPR), izpolnjevanje zakonskih in regulativnih zahtev.

V kolikor obdelujemo še druge podatke, za druge namene ali na drugi zakonski podlagi vas o tem posebej obvestimo z navedbo veljavne pravne podlage v skladu z razdelkom C.I.

VI. Kdo je prejemnik mojih podatkov?

Znotraj podjetja Audi vaše podatke prejmejo tiste enote, ki jih potrebujejo za izvajanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti in za varovanje naših zakonitih interesov. Za te namene lahko podatke prejmejo naši izvajalci storitev (tako imenovani obdelovalci), katerih storitve uporabljamo. Vaše osebne podatke praviloma delimo s tretjimi osebami le v primerih, ko je to potrebno za izvajanje pogodbe, če imamo mi ali tretje osebe zakoniti interes za razkritje ali če imamo vašo privolitev. Dodatno lahko podatke delimo s tretjimi osebami (vključno s preiskovalnimi in varnostnimi organi), kadar to od nas zahteva zakon ali zaradi izvrševanja regulativnih in sodnih odredb. Podatki o obdelovalcih, katerih storitve uporabljamo, in drugih prejemnikih vaših osebnih podatkov, so navedeni v razdelkih B.VI.1,B.VI.2, C.III.1 in C.III.2. Zaradi obsežnosti in kompleksnosti obdelave podatkov s strani podjetja Audi v tej politiki zasebnosti ni mogoče posamezno našteti vsakega prejemnika vaših osebnih podatkov, namesto tega splošno navajamo zgolj kategorije posameznih prejemnikov.

1. Obdelovalci

Ponudniki storitev, s katerimi sodeluje podjetje Audi in ki nastopajo v njegovem imenu (tako imenovani obdelovalci), lahko prejmejo podatke za zgoraj opisane namene. Z obdelovalci naslednjih kategorij podatkov sodelujemo pri izvajanju določenih storitev, ki podpirajo izvrševanje naših poslovnih procesov. V tem smislu so vključene naslednje kategorije podjetij:

·         ponudniki pošiljanja e-novic,

·         ponudniki gostovanja.

2. Tretje osebe

Tretje osebe lahko prejmejo podatke za namene določene v razdelku B.V.

V primeru, da vaše podatke delimo z drugimi obdelovalci ali tretjimi osebami znotraj okvirja posameznih storitev, vas o tem obvestimo, kakor je določeno v razdelkih C.III.1 in C.III.2.

3. Ali podatke prenašamo v tretje države?

Prenos podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora) se lahko izvede, v kolikor je to potrebno za izvajanje storitev za vas ali če nam takšno obveznost nalaga zakon oziroma če imamo vašo privolitev (v kolikor niso v veljavi drugi varovalni mehanizmi iz GDPR). Pod istimi pogoji lahko vaše osebne podatke delimo z obdelovalci v tretjih državah.

Opozarjamo, da nimajo vse tretje države enake stopnje varovanja podatkov, kot jo Evropska komisija smatra za ustrezno. Za prenos podatkov v tretje države, kjer ni ustrezne stopnje varovanja podatkov, pred razkritjem zagotovimo, da ima prejemnik zagotovljeno ustrezno stopnjo varovanja podatkov (npr. ustrezno odločbo EU komisije ali sporazum, sklenjen s prejemnikom, o EU standardnih pogodbenih klavzulah Evropske unije) oz. imamo izrecno soglasje naših uporabnikov.

Kopijo veljavnih ali dogovorjenih pravil za zagotavljanje ustrezne stopnje varstva podatkov vam lahko posredujemo. Za ta namen uporabite informacije, navedene v razdelku Podatki za stik.

Podrobnosti o prenosu podatkov v tretje države v zvezi s posameznimi storitvami, kakor je ustrezno, so na voljo v tem razdelku oz. v razdelku C.III.3.

VII. Koliko časa se shranjujejo moji podatki?

Vaše podatke shranjujemo, dokler je to potrebno za izvajanje naših storitev za vas oz. dokler imamo zakoniti interes za njihovo nadaljnje shranjevanje, zlasti v primerih, ko je to potrebno zaradi reševanja težav.

Prav tako nas zavezujejo različne obveznosti hrambe in dokumentiranja, inter alia na podlagi nemškega civilnega zakonika (Handelsgesetzbuch, »HGB«) in nemškega davčnega zakonika (Abgabenordnung, »AO«). Obdobje, določeno za hrambo in dokumentiranje, je do 10 let. Obdobje hrambe se prav tako določi ob upoštevanju zakonskih zastaralnih rokov, ki lahko trajajo do 30 let, na primer na podlagi člena 195 in naslednjih nemškega civilnega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, »BGB«), s tem da znaša redni zastaralni rok 3 leta.

Pod določenimi pogoji smo vaše podatke dolžni hraniti daljše časovno obdobje, na primer ko je odrejena zakonska hramba ali hramba zaradi pravdnih postopkov (npr. prepoved brisanja podatkov v času postopka) v zvezi z upravnimi ali sodnimi postopki.

Prav tako smo lahko zavezani k hrambi in dokumentiranju na podlagi zahtev domače zakonodaje vaše države.

V kolikor so na voljo dodatne informacije o obveznostih hrambe, so te v zvezi s posameznimi storitvami navedene v razdelku C.IV

B. Obdelava, v zvezi s katero nastopa podjetje Audi kot edini upravljavec

I. Katere podatke obdelujemo, za katere namene in na kateri pravni podlagi?

1. Elektronske nadzorne enote

a) Splošno

Elektronske nadzorne enote so vgrajene v vaše vozilo. Nadzorne enote obdelujejo podatke, ki jih prejmejo na primer s senzorjev v vozilu, jih same ustvarijo ali izmenjajo druga z drugo. Nekatere nadzorne enote so potrebne za varno obratovanje vašega vozila, druge nudijo ustrezno podporo med vožnjo (sistemi za pomoč vozniku), tretje so namenjene udobju ter infotainment funkcijam.

V nadaljevanju navajamo nekaj splošnih informacij o obdelavi podatkov v vašem vozilu. Specifične informacije o varstvu podatkov v zvezi s posameznimi funkcijami so navedene v navodilih za uporabo vašega vozila, ki so na voljo na spletu in v nekaterih primerih tudi v digitalni obliki v vašem vozilu.

b) Določljivi osebni podatki

Vsako vozilo je označeno z edinstveno identifikacijsko številko. V Nemčiji in v nekaterih drugih državah je na podlagi te identifikacijske številke vozila (VIN) pri organu za registracijo motornih vozil (v Nemčiji »Kraftfahrtbundesamt«) ali drugem pristojnem organu mogoče pridobiti informacije o trenutnem in preteklih lastnikih vozila. Obstajajo tudi drugi načini uporabe podatkov, pridobljenih iz vozila, za poizvedovanje o lastniku ali vozniku vozila, npr. registrska tablica vozila.

Podatki, ki jih zbirajo in obdelujejo nadzorne enote, so lahko določljivi oz. lahko v nekaterih okoliščinah postanejo osebno določljivi. Na podlagi razpoložljivih podatkov iz vozila, je mogoče denimo izpeljati določene ugotovitve o vašem načinu vožnje, vaši lokaciji, poti ali obnašanju uporabnika.

c) Zakonske zahteve za razkritje podatkov

Kadar so podane zakonske zahteve, so proizvajalci v posameznih primerih dolžni izvršiti zahteve državnih organov in v potrebnem obsegu organom posredovati podatke, ki jih hranijo (na primer sodelovati pri preiskavi kaznivega dejanja).

V mejah veljavnih predpisov so državni organi upravičeni, da v posameznih primerih sami pridobijo podatke iz vozila. V primeru nesreče je denimo mogoče podatke pridobiti iz nadzorne enote zračne blazine, kar lahko pomaga pri preiskavi nesreče.

2. Operativni podatki v vašem vozilu

Nadzorne enote obdelujejo podatke, da se omogoči obratovanje vozila. Ti podatki primeroma vključujejo:

-         informacije o statusu vozila (npr. hitrost, upočasnitev, bočni pospešek, število vrtljajev koles, indikatorski sistem varnostnega pasa).

-         informacije o pogojih v okolici vozila (npr. temperatura, senzor za dež, senzor za razdaljo).

Takšni podatki so praviloma zelo sprejemljivi in se ne shranjujejo dlje kot za čas obratovanja vozila in se obdelujejo le znotraj vozila samega. Nadzorne enote pogosto vsebujejo enote za shranjevanje podatkov (tudi v ključih vozila). Ti se uporabljajo za začasno ali stalno dokumentiranje informacij o stanju vozila, obremenitvi komponent, zahtevah za vzdrževanje, tehničnih dogodkih in napakah.

Odvisno od zadevne opreme se shranjujejo naslednje informacije:

-         operativni pogoji sistemskih komponent (npr. raven polnjenja, tlak pnevmatik, status akumulatorja);

-         motnje in okvare v glavnih sistemskih komponentah (npr. luči, zavore),

-         sistemski odzivi na specifične vozne situacije (npr. sprožitev zračne blazine, uporaba sistemov za nadzor stabilnosti),

-         podatki o škodnih dogodkih na vozilu,

-         pri električnih vozili tudi stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije, ocenjen doseg.

V posebnih primerih (npr. če vozilo zazna okvaro) je lahko potrebno, da se shranijo podatki, ki so sicer le začasni.

Ob uporabi storitev (npr. popravila, vzdrževanje) je lahko potrebno prebrati in uporabiti shranjene operativne podatke v kombinaciji z identifikacijsko številko vozila. Podatke iz vozila lahko pridobi zaposleni servisnega omrežja (npr. avtomehanik, proizvajalec) ali tretje osebe (npr. servisni center za pomoč v primeru okvare vozila). Enako velja pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova garancij in izvajanju ukrepov za zagotavljanje kakovosti.

Podatki se običajno pridobijo prek zakonsko predpisane povezave z vgrajenim sistemom za diagnostiko na vozilu (OBD). Pridobljeni operativni podatki dokumentirajo tehnično stanje vozila in njegovih posameznih komponent in pomagajo pri diagnostiki napake, skladnosti z obveznostmi vzdrževanja in prispevajo k izboljšanju kakovosti. Ti podatki, še posebej informacije o obremenitvi komponent, tehničnih dogodkih, operativnih in drugih napakah se skupaj z identifikacijsko številko vozila po potrebi pošljejo proizvajalcu. Proizvajalec nosi odgovornost za svoj proizvod. Operativne podatke iz vozila proizvajalec uporablja tudi za odpoklic. Ti podatki se lahko uporabijo za pregled zahtevkov strank iz naslova jamstev in garancij.

Napake v enotah za shranjevanje podatkov v vozilu lahko servisno podjetje ponastavi v okviru izvajanja popravil ali servisnih del oz. na vašo zahtevo.

3. Udobje ter infotaiment funkcije

Nastavitve za udobje in individualizacijo vozila se lahko shranijo in kadar koli spremenijo ali ponastavijo. Odvisno od opreme vozila, te primeroma vključujejo:

-         nastavitev položaja sedeža in volana,

-         nastavitve podvozja in klimatske naprave,

-         individualizacija npr. notranje osvetlitve.

Znotraj funkcionalnosti izbrane opreme lahko sami dodajate podatke v infotaintment funkcije vozila. Odvisno od opreme vozila, te primeroma vključujejo:

-         večpredstavnostne podatke, kot so glasba, filmi in slike za predvajanje in reproduciranje v integriranem večpredstavnostnem sistemu;

-         podatke v imeniku, ki se uporabljajo v povezavi z integriranim prostoročnim ali navigacijskem sistemom;

-         vnesene navigacijske destinacije;

-         podatke o uporabi internetnih storitev.

Takšni podatki, ki se nanašajo na infotainment sistem in funkcije za udobje, so shranjeni lokalno v vozilu ali na napravi, ki je povezana z vozilom (npr. pametni telefon, USB ključ ali MP3 predvajalnik). Če ste podatke vpisali sami, jih lahko prav tako kadar koli izbrišete.

Ti podatki se iz vozila prenesejo le na vašo zahtevo, zlasti v okviru uporabe spletnih storitev in ob upoštevanju nastavitev, ki ste jih sami izbrali. Dodatke informacije o spletnih storitvah so na voljo v razdelku 2 obvestila o varstvu zasebnosti za vmesnik MMI.

4. Povezovanje pametnega telefona, npr. Android Auto ali Apple CarPlay

Če ima vaše vozilo ustrezno opremo lahko vaš pametni telefon ali drugo mobilno napravo povežete z vozilom in na ta način upravljate nadzorne funkcije, vgrajene v vozilu. V tem primeru lahko video ali zvok iz vašega pametnega telefona predvajate prek večpredstavnostnega sistema vozila. Istočasno se določene informacije prenašajo na vaš pametni telefon. Odvisno od vrste povezave, gre lahko za podatke o lokaciji, dnevni/nočni nastavitvi in druge splošne informacije o vozilu. Več informacij boste našli v navodilih za uporabo vozila/infotainment sistema.

Povezovanje omogoča uporabo izbranih aplikacij na pametnem telefonu, kot je navigacija ali predvajanje glasbe. Med pametnih telefonom in vozilom ne prihaja do dodatnih interakcij, zlasti ni aktivnega dostopa do podatkov o vozilu. Način obdelave drugih podatkov določi ponudnik uporabljene aplikacije. Katere nastavitve se lahko prilagodijo, če sploh, je odvisno od uporabljene aplikacije in operacijskega sistema vašega pametnega telefona.

5. Spletne storitve

Če je v vozilu na voljo brezžična spletna povezava, ta omogoča izmenjavo podatkov med vozilom in drugimi sistemi (podatkovni strežniki podjetja Audi ali njegovih ponudnikov storitev). V nekaterih državah je brezžična spletna povezava možna prek vgrajenega sprejemnika in oddajnika (enota, ki jo vgradimo mi) ali mobilne naprave (npr. pametni telefon), ki jo namestite vi. Takšna brezžična spletna povezava omogoča uporabo spletnih funkcij (informacije in nadzorne storitve za vaše vozilo). Vključene so spletne storitve in aplikacije, ki jih nudimo mi ali drugi ponudniki (»storitve povezovanja Audi«).

Informacije o posameznih storitvah so na voljo v razdelku 2 obvestila o varstvu zasebnosti za vmesnik MMI.

Opozarjamo, da opisane storitve morda niso na voljo v vašem vozilu ali v vaši državi.

a) Storitve proizvajalca

Posamezne funkcije spletnih storitev Audi so opisane v na ustreznih mestih (npr. vmesnik MMI, spletna stran podjetja Audi), skupaj z povezanimi informacijami o varstvu podatkov. Osebni podatki se lahko obdelujejo za namene zagotavljanja spletnih storitev. Ti podatki se izmenjujejo prek varne povezave, npr. s pomočjo IT sistema proizvajalca, ki se uporablja za ta namen. Izven obsega zagotavljanja storitev se osebni podatki zbirajo, obdelujejo in uporabljajo zgolj na podlagi zakonskega pooblastila, npr. v okviru zakonsko zahtevanega sistema za klic v sili, v sklopu pogodbenega razmerja ali če je podana privolitev.

Storitve in funkcije (med katerimi so nekatere plačljive) in odvisno od posameznega vozila tudi celotno brezžično spletno povezavo je mogoče aktivirati oziroma deaktivirati. To ne velja za zakonsko zahtevane funkcije in storitve, kot je sistem za klic v sili.

b) Storitve tretjih oseb

Če uporabljate spletne storitve drugih ponudnikov (tretjih oseb), so za te storitve, varstvo podatkov in pogoje uporabe odgovorni drugi zadevni ponudniki. Na splošno nimamo nikakršnega vpliva na informacije, ki se delijo.

O vrstah, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki se zbirajo in uporabljajo med uporabo storitev tretjih oseb se lahko pozanimate pri zadevnemu ponudniku storitev.

6. Katere druge podatke obdelujemo in kateri so drugi viri teh podatkov?

Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v okviru našega poslovnega odnosa, tj. med vzpostavitvijo, izvajanjem in upravljanjem nakupa vozila ali drugih izdelkov in storitev (vključno z obdelavo morebitnih zahtevkov iz naslova jamstev in garancij), in sicer v zvezi z vozilom, ki ste ga kupili. Če je to potrebno v zvezi z nakupom vozila (npr. izdelava vozila, dobava vozila, izvajanje zahtevanih storitev), obdelujemo osebne podatke, ki smo jih zakonito pridobili od drugih podjetij znotraj Skupine Audi, Skupine VW ali tretjih oseb (npr. trgovci Audi, delavnice, itd., npr. za izpolnjevanje naročila ali pogodb oz. na podlagi vaše privolitve). Prav tako obdelujemo vaše osebne podatke, ki smo jih zakonito pridobili iz javno dostopnih virov in jih smemo obdelovati.

Zadevni osebni podatki praviloma vključujejo podatke o vas (ime, naslov in drugi kontaktni podatki (npr. telefon, e-poštni naslov), datum in kraj rojstva, narodnost). Odvisno od vrste vozila se lahko obdelujejo tudi nekateri drugi osebni podatki.

Kot edinstveni identifikator vozila med proizvodnjo in dobavo, za namene morebitnih zahtevkov iz naslova garancij in jamstev, za izvajanje internega nadzora kakovosti ter v primeru kraje vozila se uporablja VIN številka vašega vozila.

a) Podatki, ki jih prejmemo od vas tekom našega poslovnega razmerja

 • Glavni podatki (naziv, spol, ime, številka stranke, naslov, datum obvestila in po potrebi prejšnji naslovi, datum rojstva, kraj in država rojstva in po potrebi ime, narodnost, zakonski status, telefonske številke in e-poštni naslov);
 • poslovni podatki za stik (npr. poslovni naslov, e-poštni naslov in telefonska številka podjetja, oddelka);
 • računovodski podatki (IBAN, BIC, številka bančnega računa, oznaka banke, organizacija za plačilni promet, imetnik računa);
 • podatki o pogodbi (identifikacijska št. pogodbe, podatki o pogodbeni zgodovini (npr. podatki o plačilnem vedenju, prenos pogodbe, prenehanje), podatki o prošnjah za posojila (npr. višina, trajanje, neodplačan dolg) in druge informacije o vaših pogodbah v zvezi z našimi proizvodi in storitvami);
 • identifikacijska številka vozila (VIN);
 • v kontekstu servisiranja vozila, specifični podatki vozila in opravljena storitev (zgodovina vozila, zgodovina stranke);
 • tehnični podatki o obratovanju vozila;
 • podatki o zdravstvenem stanju (vključno ob naročilu posebnih vozil).

b) Podatki, ki jih prejmemo od partnerskih podjetij Audi

 • Podatki, ki jih partnersko podjetje Audi posreduje podjetju Audi v zvezi s popravili in podpornimi storitvami;
 • podatki, ki so potrebni za potrditev pravnih ali pogodbenih zahtevkov/poizvedb strank (še posebej v zvezi z jamstvi in garancijami);
 • podatki, ki jih partnersko podjetje Audi posreduje podjetju Audi za preverjanje in obravnavo zahtevkov;
 • podatki, ki so potrebni za neposredni prevzem vozila stranke s strani podjetja Audi;
 • podatki, ki so potrebni za sodelovanje partnerskega podjetja Audi v programih za nadomestila in nagrajevanje podjetja Audi;
 • podatki, ki so potrebni za uveljavljanje posebnih pogojev, npr. posebne skupine strank (npr. šole vožnje, itd.);
 • podatki, ki jih podjetje Audi potrebuje za izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti (vključno s spremljanjem proizvodov);
 • podatki, ki jih podjetje Audi potrebuje za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti, optimizacijo izdelkov in nadaljnji razvoj.

Vaše osebne podatke obdelujemo v povezavi z nakupom in kasnejšo uporabo vozil znamke Audi na naslednjih pravnih podlagah in za naslednje namene:

 

Namen

Pravna podlaga

Zakoniti interes

Naročilo, proizvodnja in dobava vozila

Izvajanje pogodbe (prodaja/najem vozila, lizing pogodba) (člen 6(1)(b) GDPR) ali zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR), če niste pogodbeni partner.

----

Prikaz vašega imena na zaslonih sistema za dobavo vozila ob prevzemu vozila od podjetja Audi na dan prevzema.

Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR)

Osebno naslavljanje naših strank in podpora strankam za učinkovito načrtovanje datuma prevzema (opomnik in informacije o pričakovanem izdelku in prilagojen program ter navodila za stranko za dan prevzema, poleg prevzema vozila je možen npr. obisk muzeja vozil Audi) in osebno prilagojene informacije o zamudah ali prestavljenih terminih.

Zagotavljanje posebne opreme za stranke, ki so invalidi

Izvajanje pogodbe (prodaja/najem vozila, lizing pogodba) (člen 6(1)(b) GDPR) ali zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR), če niste pogodbeni partner oz. niste podali privolitve.

----

Obdelava vaših poizvedb, ko stopite v stik z nami ali našo službo za pomoč strankam, še posebej v zvezi s pritožbami in poizvedbami strank.

Izvajanje pogodbe (prodaja/najem vozila, lizing pogodba ali druga pogodba o izvajanju dela oz. storitve) (člen 6(1)(b) GDPR) ali zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR), če niste pogodbeni partner.

Učinkovita obdelava vaših poizvedb in povratne informacije o vaših poizvedbah.

Izvajanje drugih naročenih storitev in vaših naročil kot tudi sprejemanje ukrepov in aktivnosti v sklopu aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe (npr. nova vozila).

Izvajanje pogodbe (prodaja vozila/najem, lizing pogodba) (člen 6(1)(b) GDPR ) ali zakoniti interesi (člen 6(1)(f)GDPR), če niste pogodbeni partner.

 

Analiza napak (vključno z analizo sprememb na vozilu) in ugotavljanje in obravnava zahtevkov iz naslova jamstev in garancij, ki jih uveljavljate zoper podjetje Audi.

Izvajanje pogodbe (prodaja vozila/najem, lizing pogodba) (člen 6(1)(b) GDPR ) ali zakoniti interesi (člen 6(1)(f)GDPR), če niste pogodbeni partner.

Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR)

Če obstaja trden dokaz, da je bila napaka v obdobju jamstva ali garancije povzročena s spremembami na vozilu (tuning, modifikacije, itd.) ima podjetje Audi zakoniti interes, da se s tem seznani.

Podpora trgovca Audi pri analizi napak (vključno z analizo sprememb na vozilu) in ugotavljanje ter obravnava zahtevkov iz naslova jamstev in garancij, ki jih uveljavljate zoper trgovca Audi

Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR)

- Učinkovito odkrivanje in analiza napak z namenom njihovega odpravljanja;

- podpora trgovcev Audi pri izpolnjevanju njihovih pravnih obveznosti do vas.

Če obstaja trden dokaz, da je bila napaka v obdobju jamstva ali garancije povzročena s spremembami na vozilu (tuning, modifikacije, itd.) imata podjetje Audi in trgovec Audi zakoniti interes, da se s tem seznanita, izmenjava informacij o primerih uveljavljanja garancij in jamstev omogoča interno poravnavo stroškov.

Izboljšanje izdelkov

Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR)

Uporaba podatkov o specifični okvari vozila in o splošni uporabi vozila za nadaljnji razvoj vozila in nadgradnjo njegovih funkcij

Izboljšanje zaščite proti kraji

Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR)

Ocenjevanje podatkov zbranih pri preiskovanju kraje za splošno izboljšanje zadevnih funkcij za zaščito vozil proti kraji

Obravnava zahtevkov trgovcev in uvoznikov Audi v zvezi z izplačilom nadomestil in programi za nagrajevanje

Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR)

Skladnost s pravnimi zahtevki trgovcev in uvoznikov Audi

Nadzor nad izdelki in zagotavljanje skladnosti z drugimi zakonskimi obveznostmi

Skladnost z zakonskimi obveznostmi (člen 6(1)(c) GDPR)

 

Nadzor kakovosti preko ustreznega nadzora in dokumentiranja proizvodov (vključno s proaktivnim reševanjem pritožb prek neposrednega stika z vami), odgovornost za proizvod, odpoklici

Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR)

Nadzor kakovosti izdelkov in preprečevanje škode na izdelkih, preventivno reševanje pritožb

Skladnost z uradnimi zahtevami (npr. odpoklic s strani organa za registracijo motornih vozil ali drugega pristojnega organa v vaši državi)

Izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (člen 6(1)(c) GDPR), zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR)

Skladnost z zakonskimi in uradnimi zahtevami

Podpora trenutnim in bodočim strankam

Privolitev (člen 6(1)(a) GDPR)

 

----

Ankete za stranke (vključno z anketami o zadovoljstvu)

Privolitev (člen 6(1)(a) GDPR), zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR)

Zagotavljanje kakovosti in beleženje zadovoljstva strank

Ustvarjanje informacij o strankah in ciljno trženje po meri za vas

Privolitev (člen 6(1)(a) GDPR)

----

Konsolidacija podatkov med podjetjem Audi in partnerskimi podjetji Audi za vzpostavitev enotne baze podatkov o strankah.

Privolitev (člen 6(1)(a) GDPR)

Zakoniti interesi (člen 6(1)(f) GDPR)

Vzpostavitev posodobljene in enotne baze podatkov o strankah pri partnerskem podjetju Audi, ki ste ga sami izbrali oz. s katerimi ste stopili v stik.

Storitve mobilnosti, dobava rezervnih delov

Izvajanje pogodbe (člen 6 (1)(b) GDPR)

----

Urejanje financiranja in lizing,

registracija vozila, testne vožnje

Izvajanje pogodbe (člen 6(1)(b) GDPR)

----

II. Ali obstaja obveznost, ki mi nalaga posredovanje podatkov?

V mejah poslovnega odnosa ste nam dolžni posredovati zgolj tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje poslovnega razmerja v zvezi z nakupom in uporabo vozil znamke Audi, oz. tiste, ki smo jih po zakonu dolžni zbirati. Brez teh podatkov smo praviloma primorani zavrniti sklenitev pogodbe ali izvedbo naročila oz. ne moremo nadaljevati z izvajanjem obstoječe pogodbe ali jo moramo prekiniti.

III. Kdo je prejemnik mojih podatkov?

Zaradi obsežnosti in kompleksnosti obdelave podatkov s strani podjetja Audi v tem obvestilu o varstvu zasebnosti ni mogoče posamezno našteti vsakega prejemnika vaših osebnih podatkov. Namesto tega splošno navajamo zgolj kategorije posameznih prejemnikov.

1. Obdelovalci

Prejemniki znotraj podjetja Audi so vse tiste enote, ki vaše podatke potrebujejo za izvajanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti kot tudi za zasledovanje zakonitih interesov.

 

Ponudniki storitev, s katerimi sodeluje podjetje Audi in ki nastopajo v njegovem imenu (tako imenovani obdelovalci), lahko prejmejo podatke za naslednje namene. Z obdelovalci naslednjih kategorij podatkov sodelujemo pri izvajanju določenih storitev, ki podpirajo izvrševanje naših poslovnih procesov. V tem smislu so vključene naslednje kategorije podjetij:

·         ponudniki pošiljanja e-novic,

·         ponudniki gostovanja.

2. Tretje osebe

Vaše osebne podatke praviloma razkrivamo tretjim osebam le v tistem obsegu, ki je potreben za izvajanje pogodbe, če imamo mi ali tretje stranke zakoniti interes za razkritje ali če pridobimo vašo privolitev. Tak primer nastopi denimo, če za dobavo vašega vozila ali drugih proizvodov sodelujemo s ponudnikom prevoznih storitev. Dodatno se lahko podatki prenesejo na tretje osebe zaradi izvajanja zakonskih določb ali izvršljivih regulativnih in sodnih odredb.

Med tretje osebe, katerim lahko posredujemo vaše osebne podatke, v kolikor za to obstaja pravna podlaga, ne glede na naše storitve, sodijo:

 • vaš trgovec Audi;
 • banka Audi;
 • zunanji svetovalci podjetja Audi (npr. odvetniki, davčni svetovalci in revizorji);
 • zavarovalnice;
 • državni organi v okviru svojih pristojnosti (npr. davčni urad, policija, tožilstvo);
 • sodišča;
 • druge tretje osebe, v kolikor nam naročite, da jim posredujemo podatke ali podate svojo privolitev.

V kontekstu nadzora in zagotavljanja kakovosti ter analize napak lahko prenesemo identifikacijsko številko vozila in zadevne tehnične podatke, ki se nanašajo na vozilo, drugim podjetjem znotraj Skupine Volkswagen, proizvodnim obratom (Španija, Madžarska, Belgija, Mehika, Slovaška, Rusija, Brazilija, Indija in Kitajska) in/ali dobaviteljem delov vozila.

Za namene individualizirane obravnave stranke in ustvarjanja individualiziranih informacij o stranki s strani partnerskega podjetja Audi na podlagi podatkov o vašem nakupu in naročilu ali vaših interesov, npr. ko ste stopili v stik z nami v zvezi s ponudbo dodatnih delov (nadaljnje poizvedbe), proizvodov ali naknadnih rešitev, partnerskim podjetjem Audi posredujemo naslednje podatke, ki ste jih nam posredovali, in sicer v obsegu dane privolitve: zasebni in poslovni podatki za stik in identifikacijski podatki, podatki o pogodbi, podatki o vozilu.

3. Se podatki prenašajo v tretje državi?

V okviru proizvodnega procesa po potrebi prenašamo identifikacijsko številko vašega bodočega vozila proizvodnim obratom v tretji državi (Mehika, Rusija, Brazilija, Indija in Kitajska). Poleg tega v kontekstu nadzora in zagotavljanja kakovosti ter analize napak lahko prenesemo identifikacijsko številko vozila in zadevne tehnične podatke, ki se nanašajo na vozilo, drugim podjetjem znotraj Skupine Volkswagen, proizvodnim obratom in/ali dobaviteljem delov vozila.

IV. Kako dolgo se moji podatki shranjujejo?

Vaše podatke shranjujemo, dokler je to potrebno za izvajanje storitev za vas oz. dokler imamo zakoniti interes za nadaljnjo hrambo.

Prav tako nas zavezujejo različne obveznosti hrambe in dokumentiranja, inter alia na podlagi nemškega civilnega zakonika (Handelsgesetzbuch, »HGB«) in nemškega davčnega zakonika (Abgabenordnung, »AO«). Obdobje, določeno za hrambo in dokumentiranje, je do 10 let. Obdobje hrambe se prav tako določi ob upoštevanju zakonskih zastaralnih rokov, ki lahko trajajo do 30 let, na primer na podlagi člena 195 in naslednjih nemškega civilnega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch, »BGB«), s tem da znaša redni zastaralni rok 3 leta.

Pod določenimi pogoji smo vaše podatke dolžni hraniti daljše časovno obdobje, na primer ko je odrejena zakonska hramba ali hramba zaradi pravdnih postopkov (npr. prepoved brisanja podatkov v času postopka) v zvezi z upravnimi ali sodnimi postopki.

Prav tako smo lahko zavezani k hrambi in dokumentiranju na podlagi domačih zakonov vaše države.

Zapri
Več dosega. Več učinkovitosti. Več čustev.
Novi Audi Q8
Vse, kar šteje, je pred vami.
Odkrijte posebno ponudbo izbranih modelov Audi.
Nekoč del zimskih spektaklov, danes preobraženi v nosilce napredka.
Uporabimo uporabljeno.
Čas je za vse štiri.
Dopolnite svoj Audi z originalnimi kompelti koles iz akcije 3+1.
Prihodnosti ne čakamo. Ustvarjamo jo.
Povsem električno konceptno vozilo Audi activesphere*
Kar naj bi prišlo, je v resnici že tu.
Novi, povsem električni modeli Audi Q8 e-tron.
Uresničujemo vizije.
Popolnoma električni modeli e-tron.
Prihodnost je način razmišljanja.
Razmišljajte širše. Vozite dlje.
Novi povsem električni Audi Q4 e-tron.
Prihranite 25 % na nov akumolator z Audi Card!