8. Prednost

Okolju prijazne kabine za lakiranje.

Audi deluje odgovorno do ljudi in okolja. To seveda velja tudi za popravila. Ekološka osveščenost in varovanje okolja zato igrata zelo pomembno vlogo predvsem pri delu z laki.

Zapri