Varstvo podatkov družbe Audi AG

 

To besedilo vsebuje informacije o dejavnostih obdelave družbe AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Nemčija. Podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.  na te dejavnosti obdelave nima nobenega vpliva, razen če je to izrecno navedeno.

 

Informacije o varstvu podatkov pri postopkih v servisnih delavnicah

S pomočjo teh informacij o varstvu podatkov vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani družbe Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Nemčija, ("mi") kot proizvajalca v zvezi z vašim stikom s servisnim partnerjem Audi oz. servisno delavnico (npr. za izvedbo popravila, servisa, servisnega pregleda).

O obdelavi podatkov v povezavi z uporabo ostalih izdelkov in storitev, npr. storitev myAudi in Audi connect, vas bomo obvestili v posebnih informacijah o varstvu podatkov. Tudi vaš Audijev partner vas bo o svoji obdelavi podatkov obvestil ločeno.

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka (npr. identifikacijska številka vozila), podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Vsako vozilo je označeno z enolično številko šasije. S to identifikacijsko številko vozila ("FIN") je v različnih državah s pomočjo podatkov nacionalnega homologacijskega organa mogoče izslediti trenutnega in nekdanjega imetnika vozila. Obstajajo tudi druge možnosti, da se iz podatkov, pridobljenih iz vozila, pridobijo informacije o imetniku ali vozniku, na primer s pomočjo številke registrske tablice.
Podatki, ki jih generirajo ali obdelujejo krmilniki, so lahko torej osebni ali v določenih okoliščinah postanejo osebni. Na podlagi tega, kateri podatki o vozilu so na voljo, se lahko na primer predvidijo vaše vozne lastnosti, lokacija ali pot oz. ravnanje uporabe.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

1. Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov in na koga se lahko obrnem?

Upravljavec, ki je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov, je:

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Nemčija.

Glede zadev na področju varstva podatkov se lahko obrnete tudi na našega pooblaščenca za varstvo podatkov:

AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt
E-pošta: datenschutz(kwfat)audi(kwfdot)de

Če želite uveljaviti svoje pravice do varstva podatkov, uporabite možnosti za stik na naslovu

www.audi.de/betroffenenrechte

Tukaj je na voljo več informacij o tem, kako lahko uveljavljate svoje pravice do varstva podatkov.

Pri splošnih vprašanjih, ki se nanašajo na to obvestilo o varstvu podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jo izvaja družba Audi AG, uporabite naslednje možnosti za stik:

Audi Kundenbetreuung Deutschland, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt
E-pošta: kundenbetreuung(kwfat)audi(kwfdot)de

 

 

2. Katere podatke obdelujemo in iz katerih virov jih dobivamo?

2.1 Podatki, ki jih od vas prejmemo neposredno

Obdelujemo osebne podatke, ki smo jih v okviru našega poslovnega odnosa pridobili neposredno, tj. med nastajanjem in izvedbo vašega poslovnega odnosa z nami oz. izvajanjem servisnih storitev (vključno z obdelavo postopkov morebitnih garancijskih in jamstvenih primerov) ali s pomočjo vaših poizvedb, kadar stopite z nami neposredno v stik. Osebni podatki običajno vključujejo podatke osebe (ime, naslov in druge kontaktne podatke (npr. telefon, e-pošto), datum in kraj rojstva ter državljanstvo). Poleg tega je glede na vrsto vozila možna obdelava tudi ostalih osebnih podatkov.
Sicer pa obdelujemo tudi osebne podatke, ki smo jih pridobili na zakonit način iz javno dostopnih virov (npr. od homologacijskega organa) in jih lahko zakonito tudi obdelujemo.
Informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov v okviru našega neposrednega poslovnega odnosa z vami lahko najdete tudi na www.audi.de/datenschutz.

 

2.2 Podatki, ki jih prejmemo s strani Audijevih partnerjev oz. servisnih delavnic

V kolikor je to potrebno v povezavi z vašo poizvedbo, obdelujemo osebne podatke, ki jih od Audijevih servisnih partnerjev ali neodvisnih servisnih delavnic v okviru izvedbe popravil, servisa ali obdelave vaših poizvedb prejmemo na zakonit način (npr. za izvedbo naročil, izpolnjevanje pogodb ali na podlagi vaše privolitve).

Ti vključujejo:

 • osnovne podatke (naziv, spol, ime, številka kupca, naslov, datum prijave reklamacije in, po potrebi, nekdanji naslovi, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva in, po potrebi, rojstno ime, državljanstvo, zakonski stan, telefonske številke in e-poštni naslov);

 • poslovne kontaktne podatke (npr. službeni naslov, e-pošta in telefonska številka, družba, oddelek);

 • podatke o računu (IBAN, BIC, številka računa, koda banke, kreditna institucija, imetnik računa);

 • pogodbene podatke (identifikator pogodbe, podatki o zgodovini pogodbe (npr. podatki o plačilni kulturi, prenos pogodbe, odpoved), podatki o zaprošenih kreditih (npr. višina, trajanje, neporavnana terjatev) in ostale informacije o vaših pogodbah v zvezi z našimi izdelki in storitvami);

 • identifikacijsko številko vozila (FIN) in osnovne podatke o vozilu (npr. model vozila, oprema vozila);

 • za vozilo specifične podatke in storitve, ki se opravljajo kot del servisnih storitev vozila (zgodovina vozila (npr. opravljena dela, vgrajeni nadomestni deli, servisna poročila, zgodovina stranke) (več informacij o tem najdete v razdelku 2.3 in sledečih);

 • tehnične podatke o delovanju vozila (več informacij o tem najdete v razdelku 2.3 in sledečih);

 • podatke o zdravstvenem stanju (med drugim pri storitvah v zvezi s posebnimi vozili).

 

FIN vašega vozila služi kot nedvoumni identifikator vašega vozila pri morebitnih postopkih garancijskih in jamstvenih primerov, popravilih, servisnih in podpornih storitvah, našem notranjem nadzoru kakovosti in v primeru kraje vašega vozila.

 

2.3 Podatki iz vozila

Če koristite servisne storitve (npr. popravila, vzdrževalna dela), se lahko podatki, shranjeni v vozilu (različica programske opreme, vrednosti v zvezi z delovanjem motornega vozila, tehnični podatki in drugi podatki o stanju vozila), odčitajo in obdelajo skupaj s FIN kot tudi ostalimi osnovnimi podatki vozila (npr. model vozila, oprema vozila).

Zbiranje podatkov iz vozila lahko poteka z odčitavanjem s pomočjo tako imenovane diagnostične naprave ali posebnih bralnih naprav (analitičnih orodij) s strani zaposlenih v servisni mreži Audi (servisni partner Audi) ali tretje osebe (npr. servisni klicni center, neodvisne servisne delavnice) ali uslužbenca družbe AUDI AG, bodisi neposredno ali prek oddaljenega dostopa do diagnostične naprave servisne delavnice.

Podatki, ki se navezujejo na vozilo (npr. pomnilnik dogodkov, podatki o delovanju, FIN, model, različica programske opreme), se za namen analize zahteve vedno odčitajo z diagnostično napravo in prenesejo v diagnostični zapisnik. Diagnostični zapisnik nam servisna delavnica posreduje za namene, ki so našteti v razdelku 3.

Glede na vašo poizvedbo se v posameznem primeru odčitajo še drugi podatki.
Ti lahko vključujejo npr. tudi podatke iz infotainment modula, npr. vnose v imeniku pri poizvedbah za dostop do imenika ali nastavitve profila, ki ste jih shranili lokalno v vozilu.

Servisna delavnica odčitane podatke obdela za analizo in odpravo vaše napake. V osnovi obdelujemo samo tiste vaše podatke oz. podatke iz vašega vozila, ki so potrebni za učinkovito obdelavo vaše zadeve in ki servisni delavnici oz. nam pomagajo pri obdelavi.

V nadaljevanju vam bomo razložili, katere podatke obdeluje vaše vozilo in kateri podatki se lahko v okviru poizvedbe odčitajo ter katere lahko obdelamo.

 

2.4 Elektronski krmilniki - splošne informacije

V vašem vozilu so vgrajeni elektronski krmilniki. Krmilniki obdelujejo podatke, ki jih na primer sprejemajo iz senzorjev v vozilu, sami generirajo ali izmenjujejo z drugimi komponentami. Nekateri krmilniki so potrebni za varno delovanje vašega vozila, drugi vam med vožnjo nudijo podporo (sistemi za pomoč vozniku), tretji omogočajo komfortne funkcije in funkcije infotainment sistema.

Konkretne informacije o obdelavi podatkov v svojem vozilu najdete v zadevnih navodilih za uporabo, ki so na voljo v spletu in, odvisno od opreme, dostopne tudi digitalno v vozilu, skupaj s politiko zasebnosti pri zadevnih karakteristikah funkcij.

 

2.5 Podatki o delovanju v vozilu

Za namen delovanja vozila krmilniki obdelujejo podatke. Ti na primer vključujejo:

 • informacije o statusu vozila (npr. hitrost, zakasnitev gibanja, prečno pospeševanje, število obratov kolesa, prikaz pripetih varnostnih pasov);

 • stanja okolice (npr. temperatura, senzor za dež, senzor razdalje).

 

Ti podatki so praviloma začasni in se ne shranjujejo dlje od časa delovanja, prav tako se obdelujejo izključno v vozilu. Krmilniki pogosto vsebujejo pomnilnike dogodkov (med katere spada tudi ključ vozila). Ti se uporabljajo za začasno ali trajno dokumentiranje tehničnih dogodkov kot tudi informacij o stanju vozila (npr. obremenitev sestavnih delov, informacije o vzdrževanju).

Odvisno od tehnične opreme se shranijo:

 • stanja delovanja komponent sistema (npr. nivoji polnjenja, tlak v pnevmatikah, stanje akumulatorja);

 • odstopanja pri pomembnih komponentah sistema (npr. luči, zavore);

 • odzivi sistemov v posebnih voznih situacijah (npr. sistemi za pomoč vozniku);

 • informacije o dogodkih, ki vplivajo na stanje vozila (npr. pri električnih vozilih stanje polnjenja visokonapetostne baterije, predvideni doseg).

 

V posebnih primerih (npr. če je vozilo zaznalo odstopanje) bo morda potrebno shraniti podatke, ki bi sicer bili dejansko samo začasni.

Če koristite servisne storitve, se lahko, v kolikor je to potrebno, shranjeni podatki o delovanju odčitajo skupaj s FIN. Odčitani podatki o delovanju dokumentirajo tehnična stanja vozila ali posameznih komponent, pomagajo pri diagnozi in izpolnjevanju garancijskih ali jamstvenih obveznosti ter izboljšanju kakovosti.

Odčitavanje se običajno izvaja prek določenih vmesnikov, npr. zakonsko zahtevanega priključka za OBD (on-board diagnozo) ali servisnega ključa. Ti podatki, zlasti informacije o obremenitvi komponent, tehničnih dogodkih (vnosi v pomnilniku dogodkov), napačnem upravljanju in odstopanjih, se nam v zvezi s tem po potrebi posredujejo skupaj s FIN v okviru diagnostičnega zapisnika.

Servisna delavnica lahko pomnilnike dogodkov v vozilu ponastavi v okviru popravil, servisnih del ali na vašo zahtevo.

 

2.6 Tehnični podatki (IUMPR)

Zakonodajalec zahteva redno preskušanje funkcionalnosti komponent, ki sodelujejo pri prečiščevanju izpušnih plinov.

Kot dokazilo rednega testiranja (diagnoze) se v krmilniku zbirajo podatki In-Use Monitor Performance Ratio (IUMPR) (podatki za preverjanje diagnostične funkcije), ki so tam shranjeni kot tehnični podatki.

 

2.7 Komfortne funkcije in funkcije infotainment sistema

V vozilu lahko shranite komfortne nastavitve in prilagoditve ter jih kadar koli spremenite ali ponastavite. Glede na posamezno opremo te vključujejo npr.

 • nastavitve položajev sedeža in volana,

 • nastavitve podvozja in klimatizacije,

 • individualne nastavitve, kot je osvetlitev notranjosti.

 

V okviru izbrane opreme lahko podatke v infotainment funkcije vozila vnesete sami. Glede na posamezno opremo te vključujejo npr.

 • multimedijske podatke, kot so glasba, filmi ali fotografije, za predvajanje v integriranem multimedijskem sistemu,

 • podatke iz imenika za uporabo v povezavi z integrirano pripravo za prostoročno telefoniranje ali integriranim navigacijskim sistemom,

 • vnesene navigacijske cilje,

 • podatke o uporabi spletnih storitev.

 

Ti podatki za komfortne in infotainment funkcije se lahko shranijo lokalno v vozilu ali pa se nahajajo v napravi, ki ste jo povezali z vozilom (npr. pametni telefon, USB-ključ ali MP3-predvajalnik). Če ste podatke vnesli sami, jih lahko kadar koli izbrišete. Prenos teh podatkov iz vozila se praviloma izvede izključno na podlagi vaše zahteve, zlasti v okviru uporabe spletnih storitev v skladu z nastavitvami, ki ste jih izbrali sami.

Podatkov iz komfortnih in infotainment funkcij, npr. individualne nastavitve ali prilagoditve, ni mogoče odčitati z diagnostično napravo in zato standardno niso del diagnostičnega zapisnika. Podatki se odčitajo samo izjemoma in na ustrezno zahtevo stranke. V okviru napake s področja komfortnih in infotainment funkcij bo morda potrebno, da se ti podatki z namenom podpore pri popravilu odčitajo in posredujejo nam.

Glede na posamezno opremo se lahko iz komfortnih funkcij po potrebi odčitajo in obdelajo zlasti naslednji podatki:

 • nastavitve položajev sedeža in volana,

 • nastavitve podvozja in klimatizacije,

 • glasnost parkirnega sistema,

 • individualne nastavitve, kot je osvetlitev notranjosti.

 

Glede na posamezno opremo se lahko iz infotainment funkcij po potrebi odčitajo in obdelajo zlasti naslednji podatki:

 • multimedijski podatki, kot so glasba, filmi ali fotografije, za predvajanje v integriranem multimedijskem sistemu,

 • podatki iz imenika za uporabo v povezavi z integrirano pripravo za prostoročno telefoniranje ali integriranim navigacijskim sistemom,

 • vneseni navigacijski cilji,

 • podatki o uporabi spletnih storitev,

 • informacije o povezanih napravah, kot je mobilni telefon (tukaj predvsem ime naprave, proizvajalec, verzija programske opreme).

 

V tem smislu je npr. mogoče odčitati tudi zadnji prepoznani glasovni ukaz. Ti podatki za komfortne in infotainment funkcije se lahko shranijo lokalno v vozilu ali pa se nahajajo v napravi, ki ste jo povezali z vozilom (npr. pametni telefon, USB-ključ ali MP3-predvajalnik). Če ste podatke vnesli sami, jih lahko tudi sami kadar koli izbrišete.

Če pri popravilu pride do zamenjave krmilnika, se ti podatki praviloma odčitajo iz starih krmilnikov in prenesejo v nove.

 

2.8 Spletne storitve

Če nudi vaše vozilo brezžično povezavo, bo ta omogočala izmenjavo podatkov med vašim vozilom in drugimi sistemi (podatkovnimi strežniki družbe AUDI AG ali podatkovnimi strežniki ponudnikov storitev). V nekaterih državah brezžično povezavo omogoča lastna oddajna in sprejemna enota vozila (ki smo jo fiksno namestili) ali mobilna končna naprava (npr. pametni telefon), ki jo zagotovite vi. Prek te brezžične povezave lahko uporabljate spletne funkcije (informacijske in krmilne storitve za svoje vozilo). Sem spadajo spletne storitve in aplikacije, ki so vam na voljo pri nas ali pri drugih ponudnikih (»storitve Audi connect« oz. »storitve«).

V primeru spletnih storitev družbe AUDI AG so posamezne funkcije opisane na ustreznem mestu (npr. MMI, spletno mesto družbe AUDI AG), na ta način pa so podane s tem povezane informacije o varstvu podatkov. Pri zagotavljanju spletnih storitev lahko pride do obdelave osebnih podatkov.

V kolikor je to potrebno za obdelavo vaše servisne zahteve, lahko dostopamo tudi do tistih podatkov iz spletnih storitev, ki so shranjeni v naših sistemih IT, in informacij o statusu storitev Audi connect, tj. licenčnih pogojev, statusov povezave, statusov pogodbe.

 

2.9 Videoposnetki, slikovni in zvočni posnetki

V posameznih primerih bo morda treba posneti videoposnetke, slikovne ali zvočne posnetke posameznih komponent in jih poslati družbi AUDI AG, npr. da bi se v primeru reklamacije lahko izvedla ciljno usmerjena analiza in odpravile napake (podpora pri popravilu). Na primer pri akustičnih napakah za ugotavljanje vzroka nastanka hrupa in odpravljanje napake.

 

3. Za katere namene obdelujemo vaše podatke in na kateri pravni podlagi?

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in nemškega zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG), in sicer v naslednje namene.

 

 

Namen Pravna podlaga Zakoniti interes pri tehtanju interesov
Obdelava vaših prošenj, ko stopite z nami v stik oz. z našo službo za pomoč strankam, zlasti pritožbe in povpraševanja strank Izvrševanje pogodbe (kupoprodajna pogodba/pogodba o lizingu, servisna pogodba), tehtanje interesov Učinkovita obdelava vaših prošenj in povratna informacija o vaših zahtevah
Podpora Audijevega partnerja oz. tretje osebe pri analizi in diagnozi (vključno z analizo sprememb vozil) ter preverjanje in reševanje postopkov jamstvenih in garancijskih primerov pri zahtevkih do Audijevih partnerjev Tehtanje interesov – Učinkoviti diagnoza in analiza za odpravo napak; – podpora Audijevemu partnerju pri izpolnjevanju njegovih pravnih obveznosti do vas; – če obstajajo konkretni indici za to, da je do servisnega dogodka znotraj obdobja trajanja jamstva ali garancije prišlo zaradi sprememb na vozilu (predelave, nadgradnje itd.), imata družba Audi AG in Audijev partner zakoniti interes, da jih prepoznata; izmenjava podatkov z zadevnim partnerjem pri garancijskih in jamstvenih primerih za interni obračun stroškov.
Analiza (vključno z analizo sprememb vozil) ter preverjanje in reševanje postopkov jamstvenih in garancijskih primerov pri zahtevkih do družbe Audi AG Izvrševanje pogodbe, tehtanje interesov Če obstajajo konkretni indici za to, da je do servisnega dogodka znotraj obdobja trajanja jamstva ali garancije prišlo zaradi sprememb na vozilu (predelave, nadgradnje itd.), ima družba Audi AG zakoniti interes, da jih prepozna.
Obračun garancijskih zahtevkov do proizvajalcev sestavnih delov/komponent/sistemov (po potrebi z navedbo FIN) Tehtanje interesov Reševanje garancijskih in jamstvenih zahtevkov zaradi pomanjkljivosti na sestavnem delu/komponenti/sistemu, ki ga je izdelala tretja oseba.
Spremljanje vrednosti emisij in nadzor vrednosti izpušnih plinov Kot proizvajalec smo zavezani tudi k zakonskim zahtevam po razkritju nekaterih podatkov, npr. za izpolnjevanje upravnih obveznosti poročanja v zvezi z nadzorovanjem sistemov za emisije.
Podpora družbe AUDI AG v zvezi z vašimi prošnjami v okviru pravnih sporov in pri uveljavljanju zavarovalnih zahtevkov Privolitev
Reševanje sodnih sporov Tehtanje interesov Uveljavljanje zahtevkov, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov družbe Audi AG ali posameznega Audijevega partnerja
Izboljšanje izdelkov, optimizacija in razvoj funkcij vozila, orodja za analizo Tehtanje interesov Uporaba podatkov o konkretnih odstopanjih za nadaljnji in nov razvoj diagnostičnih naprav in procesov, sestavnih delov in funkcij vozila
Podpora organom pregona v primeru kraje vozil s sledenjem vozilom in delom vozil na podlagi FIN Javni interes ----
Izboljšava zaščite proti kraji Tehtanje interesov Vrednotenje podatkov, pridobljenih med preiskavami kraj, za splošno izboljšanje funkcij vozil, ki so relevantne za zaščito proti kraji.
Reševanje zahtevkov Audijevih partnerjev iz programov izplačil in bonusnih programov Tehtanje interesov Izpolnjevanje zakonskih zahtev Audijevih partnerjev
Splošna analiza strank, statistično vrednotenje za upravljanje podjetja, evidentiranje stroškov in kontroling z uporabo FIN Tehtanje interesov Poročanje o poslovno-ekonomskih parametrih, po potrebi z uporabo FIN
Spremljanje izdelkov in izpolnjevanje drugih zakonskih obveznosti Izpolnjevanje pravne obveznosti
Nadzor kakovosti z ustreznim spremljanjem in dokumentiranjem izdelkov (vključno s proaktivno obravnavo pritožb z neposredno vzpostavitvijo stika z vami), odgovornost proizvajalca za napake na izdelkih, pozivne akcije Tehtanje interesov Nadzor kakovosti izdelkov in preprečevanje odstopanj pri izdelkih, preventivna obravnava pritožb
Preprečevanje prevar in pranja denarja Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, tehtanje interesov Izpolnjevanje zakonskih in upravnih zahtev
Preprečevanje, pregon in odkrivanje financiranja terorizma ter kaznivih dejanj, ki ogrožajo premoženje, preverjanje evropskih in mednarodnih protiterorističnih seznamov Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, tehtanje interesov Izpolnjevanje zakonskih in upravnih zahtev
Izpolnjevanje upravnih zahtev (npr. pozivne akcije homologacijskega organa) Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, tehtanje interesov Izpolnjevanje zakonskih in upravnih zahtev
Izpolnjevanje obveznosti davčnega nadzora in poročanja, arhiviranje podatkov Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, tehtanje interesov Izpolnjevanje zakonskih in upravnih zahtev
Razkritje v okviru uradnih/sodnih ukrepov za namene zbiranja dokazov, kazenskega pregona in uveljavljanja civilnopravnih zahtevkov Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, tehtanje interesov Izpolnjevanje zakonskih in upravnih zahtev
Podpora strankam in potencialnim kupcem Privolitev ----
Anketiranje strank (vključno z anketo o zadovoljstvu) Privolitev, tehtanje interesov Zagotavljanje kakovosti in zajemanje zadovoljstva strank
Ustvarjanje informacij, ki so vam osebno prilagojene, neposredno trženje Privolitev ----
Združevanje podatkov družbe Audi in Audijevih partnerjev za oblikovanje enotne zbirke podatkov o strankah Privolitev ----
Obračun in davčna ocena poslovnih storitev Izvrševanje pogodbe, tehtanje interesov, izpolnjevanje zakonskih obveznosti Izpolnjevanje zakonskih in upravnih zahtev
Revizije in posebna preverjanja, interne preiskave Tehtanje interesov Preverjanje izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti s strani družbe AUDI AG, njenih zaposlenih kot tudi distribucijskih partnerjev, dobaviteljev itd., po potrebi z uporabo številke šasije vozila.

 Optimizacija in razvoj funkcij vozila, orodja za analizo: za namene raziskav in razvoja, optimizacijo naše ponudbe funkcij vozil in prilagajanje visokim pričakovanjem kupcev, zlasti za nadaljnji razvoj in nov razvoj inovativnih funkcij vozil, nadaljnji razvoj sestavnih delov in komponent v naših vozilih kot tudi nadaljnji razvoj orodij za analizo in analitičnih postopkov obdelujemo tehnične funkcijske podatke iz sistemov za pomoč in komfortnih sistemov, upravljalnih elementov ali sestavnih delov (npr. krmilnikov), po potrebi skupaj z okoljskimi podatki (npr. zunanja temperatura, svetlost) in informacijami o dolžini poti, hitrosti vozila, podatki o stanju vozila (npr. nivo v rezervoarju ali stanje polnjenja, št. prevoženih kilometrov) in podatki glede uporabe sistemov. Kolikor je to mogoče, podatke iz naših sistemov IT pred vrednotenjem anonimiziramo. Če to ni mogoče, analiziramo podatke iz vašega vozila v taki meri, da iz njih ni mogoče prepoznati vas ali vašega vozila. Za to je družba AUDI AG po potrebi določila dodatne ukrepe z namenom, da se osebno določljivi podatki lahko določijo le v utemeljenih izrednih primerih, npr. za izvajanje tovarniških ukrepov ali če se ugotovijo odstopanja, pomembna za garancijo izdelka, in se podatki obdelujejo samo za omenjene namene. Tovrstni dodatni ukrepi vključujejo npr. stroge omejitve dostopa, varnostne ukrepe za IT, roke za izbris, omejitev namena. Teh podatkov ne uporabljamo za izdelavo profilov ali vrednotenje na podlagi posameznih vozil. Poleg tega se ne uporabljajo nobeni podatkovni atributi, ki bi dopustili izdelavo profila ali prepoznavo nekega vašega vedenja ali vedenjskega vzorca. Obdelava se izvaja za zaščito zakonitih interesov družbe AUDI AG za namene izpolnjevanja visokih pričakovanj naših strank v zvezi s kakovostjo naših izdelkov in storitev ter za zagotavljanje novih, inovativnih funkcij in rešitev.

Nadaljnje informacije o izdelkih in tržne raziskave: če želite prejemati informacije o naših izdelkih in storitvah, se lahko na tovrstne oglase in oglaševanje naročite. Za to bodo za namene oglaševanja v okviru vašega soglasja obdelani naslednji podatki (člen 6, odstavek 1, stavek 1, točka (a) GDPR): ime, priimek, e-poštni naslov in/ali telefonska številka. V kolikor se boste strinjali, da vas lahko kontaktiramo prek e-pošte, bomo uporabili t. i. postopek dvojne privolitve, tj. na navedeni elektronski naslov vam bomo poslali e-poštno sporočilo, v katerem vas bomo prosili, da potrdite svojo privolitev. Informacije o preklicu privolitve lahko najdete v razdelku »Katere so moje pravice?«.

Bodite pozorni na pravice do ugovora pri obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja oz. zaradi osebnih razlogov in na pravico do preklica privolitve (glejte razdelek »Katere so moje pravice?« in razdelek »Informacije o vaših pravicah do ugovora«).

 

4. Ali sem podatke dolžan posredovati?

V okviru uveljavljanja servisnih storitev morate predložiti le tiste osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje servisnih storitev (zlasti naloga za popravilo, podpore pri popravilu, garancije/podaljšanega jamstva), ali tiste, ki smo jih dolžni zbirati po zakonu. Brez teh podatkov vaše poizvedbe običajno ne bomo mogli obdelati oz. vsaj ne v celoti, npr. predvsem ne bomo mogli analizirati in odpraviti napake.

 

5. Kdo prejema moje podatke?

Družba Audi AG izvaja obsežno in kompleksno obdelavo podatkov, zato v tem obvestilu o varstvu podatkov ne more navesti vsakega posameznega prejemnika vaših osebnih podatkov in so v njem praviloma navedene zgolj kategorije prejemnikov.

Vaši osebni podatki bodo z naše strani tretjim osebam posredovani le v primeru, če je to potrebno za izvrševanje pogodbe, če imamo mi ali tretja oseba zakoniti interes za njihovo posredovanje ali če ste v zvezi s tem podali svojo privolitev. Poleg tega lahko podatke posredujemo tretjim osebam, v kolikor bi bili v to zavezani zaradi zakonskih določil ali izvršljive uradne ali sodne odredbe.

Znotraj družbe Audi AG vaše podatke prejmejo tisti oddelki, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti ter za izpolnjevanje zakonitih interesov (npr. zagotavljanje kakovosti).

Podatke lahko v te naštete namene prejemajo tudi izvajalci, ki jih uporabljamo in delujejo po naročilu (t. i. obdelovalci). Izvajalci so lahko npr. na ta način pooblaščeni za zagotavljanje strežniških zmogljivosti. Za zgoraj navedene namene sodelujemo z naslednjimi obdelovalci:

 • ponudniki IT-storitev, gostovanj in podpornih storitev;

 • Audijeva služba za pomoč strankam (Audi Interaction GmbH).

 

Tretje osebe, ki jim posredujemo vaše osebne podatke v okviru podpore Audijevemu partnerju pri analizi in diagnozi oz. obračunavanju garancijskih in jamstvenih zahtevkov, spadajo

 • proizvodni obrati in dobavitelji znotraj koncerna VW;

 • tretji proizvajalci sestavnih delov/komponent/sistemskih dobaviteljev.

 

Tehnične podatke vašega vozila in po potrebi komponente strojne opreme (npr. krmilnik) praviloma posredujemo zgoraj omenjenim tretjim osebam le, če je to potrebno za izvedbo delovnega naloga za servis/naloga za popravilo oz. za analizo ali odpravo napake. Upoštevajte, da v posameznih primerih skupaj s tehničnimi podatki ali komponentami strojne opreme posredujemo tudi FIN, če je to potrebno za analizo, npr. za dodelitev določeni proizvodni šarži. FIN je v komponento strojne opreme nekaterih krmilnikov vprogramiran in ga ne moremo odstraniti. V tem primeru lahko tretja oseba po potrebi dostopa do številke FIN v komponenti strojne opreme in jo odčita.

Tretje osebe, ki jim posredujemo vaše osebne podatke, ne glede na izvajanje naših storitev, vključujejo

 • zunanje svetovalce družbe Audi AG (npr. odvetnike, davčne svetovalce, revizorje);

 • zavarovalnice;

 • državne organe v okviru svojih pristojnosti (npr. finančni urad, policijo, državno tožilstvo);

 • sodišča;

 • druge tretje osebe, če nam naročite, da jim posredujemo podatke, ali jih posredujemo z vašo privolitvijo.

 

V kolikor obstajajo zakonski predpisi, so proizvajalci v osnovi dolžni, da na zahtevo javnih organov v posameznih primerih v zahtevanem obsegu izročijo shranjene podatke (npr. pri odkrivanju kaznivega dejanja).
Javni organi so v okviru veljavne zakonodaje tudi pooblaščeni, da v posameznih primerih sami odčitajo podatke iz vozil. V primeru nesreče se lahko na ta način iz krmilnika varnostne blazine odčitajo informacije, ki lahko pomagajo razjasniti dogodek.

 

6. Ali boste podatke prenesli v tretjo državo?

Do prenosa podatkov v tretje države (tj. države, ki niso niti članice Evropske unije niti Evropskega gospodarskega prostora) lahko pride, v kolikor je to potrebno za opravljanje storitev v zvezi z vami, če to zahteva zakon ali če ste nam za to dali svojo privolitev.

Zlasti v okviru analize in diagnoze oz. obračunavanja garancijskih in jamstvenih zahtevkov bo vaše podatke morda treba posredovati proizvajalcu sestavnega dela/komponente/sistema iz tretjih držav (glej razdelek 5). Posredovanju vaših osebnih podatkov se, v kolikor je to mogoče, izogibamo in tretjim osebam zagotavljamo dostop do izključno tistih podatkov, ki jih te nujno potrebujejo.

Upoštevajte, da po oceni Evropske komisije v vseh tretjih državah ni zagotovljena ustrezna raven varstva podatkov. V primeru posredovanja podatkov v tretje države, kjer ni ustrezne ravni varstva podatkov, pred tem zagotovimo, da je pri prejemniku bodisi raven varstva podatkov dovolj ustrezna (npr. s prejemnikovim samocertificiranjem za zasebnostni ščit EU-ZDA ali sporazumom s prejemnikom o tako imenovanih standardnih pogodbenih klavzulah Evropske unije) ali da je bila s strani naših uporabnikov podana izrecna privolitev.

Pri nas lahko dobite kopijo konkretno uporabljenih ali dogovorjenih določb za zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov. Pri tem uporabite informacije iz razdelka s kontaktnimi podatki.

 

7. Koliko časa bodo moji podatki hranjeni?

Vaše podatke hranimo, dokler je to potrebno za zagotavljanje naših storitev ali dokler z naše strani obstaja zakoniti interes za nadaljnje hranjenje.
Poleg tega za nas veljajo različne obveznosti hrambe in dokumentiranja, ki izhajajo iz nemškega trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch, HGB) in nemškega davčnega zakonika (Abgabenordnung, AO). Tam navedeni roki hrambe oz. dokumentiranja znašajo do deset let. Čas hrambe urejajo tudi zakonski zastaralni roki, ki lahko v skladu z nemškim civilnim zakonikom (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), kot to določajo člen 195 in naslednji, znašajo do trideset let, pri čemer je redni zastaralni rok tri leta.

V določenih okoliščinah moramo vaše podatke hraniti tudi dlje, npr. če nam je v zvezi z upravnim ali sodnim postopkom odrejeno čakanje zaradi spora, t. i. Legal Hold ali Litigation Hold (tj. prepoved izbrisa podatkov za čas trajanja postopka).

 

8. Katere so moje pravice?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate naslednje pravice do varstva podatkov:

Dostop do osebnih podatkov:
Imate pravico, da od družbe Audi AG zahtevate dostop do informacij o tem, katere podatke v zvezi z vami hrani družba Audi AG in v kolikšnem obsegu obdeluje in posreduje podatke, ter kopijo osebnih podatkov, ki jih družba hrani o vas.

Popravek:
Imate pravico, da od družbe Audi AG zahtevate takojšen popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, ki jih družba hrani o vas.

 

Izbris:
Imate pravico, da od družbe Audi AG zahtevate takojšen izbris vaših osebnih podatkov, če za to obstajajo zakonski pogoji.
To še posebej velja, če:

 • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani;

 • je pravna podlaga za obdelavo izključno vaša privolitev in ste jo preklicali;

 • obdelavi na podlagi pravne podlage tehtanja interesov ugovarjate iz osebnih razlogov in ne moremo dokazati, da za njihovo obdelavo obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi;

 • so bili vaši osebni podatki obdelani nezakonito;

 • je treba vaše osebne podatke izbrisati za izpolnitev zakonskih zahtev.

 

Če smo vaše podatke posredovali tretjim osebam, jih bomo obvestili o izbrisu, če je to zakonsko predpisano.

Upoštevajte, da je vaša pravica do izbrisa omejena. Ne moremo oz. ne smemo izbrisati na primer podatkov, ki jih moramo hraniti še naprej zaradi zakonskih rokov hrambe. Iz vaše pravice do izbrisa so izvzeti tudi podatki, ki jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Omejitev obdelave:
Imate pravico, da pod določenimi pogoji zahtevate omejitev obdelave (tj. označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom, da se omeji njihova obdelava v prihodnje). Pogoji so:

 • oporekate točnosti osebnih podatkov in družba Audi AG mora preveriti točnost osebnih podatkov;

 • obdelava je nezakonita, vendar nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov;

 • družba Audi AG vaših osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 • vložili ste ugovor v zvezi z obdelavo in ni še jasno, ali zakoniti razlogi družbe Audi AG prevladajo nad vašimi razlogi.

 

Če je bila obdelava osebnih podatkov omejena, se taki osebni podatki označijo in z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice EU.

Prenosljivost podatkov:
Če izvajamo obdelavo vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih predložili na podlagi vaše privolitve ali pogodbe z vami (vključno z vašo pogodbo o zaposlitvi) z avtomatiziranimi sredstvi, imate pravico, da podatke prejmete v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ter da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas družba Audi GA pri tem ovirala. Poleg tega imate pravico doseči, da družba Audi AG osebne podatke prenese neposredno k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih oseb.

Ugovor:
Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov ali v javnem interesu, lahko temu ugovarjate iz osebnih razlogov. Poleg tega je vaša pravica do ugovora neomejena, če vaše podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja. Glejte naše posebno opozorilo v razdelku »Informacije o vaši pravici do ugovora«.
V določenih primerih vam bomo ob tehtanju interesov poleg tega priznali tudi dodatno neomejeno pravico do ugovora.

Preklic privolitve:
Podano privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete. Upoštevajte, da preklic učinkuje šele za naprej. To ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene pred preklicem.

Pritožba:
Poleg tega imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni zakonita. Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico do vložitve pritožbe. Naslov nadzornega organa za varstvo podatkov, ki je pristojen za družbo Audi AG:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Deutschland

 

Informacije o vaši pravici do ugovora

Pravica do ugovora iz osebnih razlogov

Zaradi razlogov, ki izhajajo iz vaših posebnih okoliščin, imate pravico do vložitve ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov. Pogoj za to je, da se obdelava podatkov izvaja v javnem interesu ali na podlagi tehtanja interesov. Enako velja tudi za oblikovanje profilov.

 

Če se pri obdelavi vaših osebnih podatkov opiramo na tehtanje interesov, načeloma domnevamo, da bomo lahko dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, pri čemer bomo seveda preverili vsak posamezen primer.

 

V primeru ugovora bomo vaše osebne podatke prenehali obdelovati, razen v primerih,

 • ko lahko dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali

 • ko se vaši osebni podatki uporabljajo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Ugovor zoper obdelavo vaših podatkov za neposredno trženje

Če vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, lahko kadar koli vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov za namene tovrstnega trženja, ki se nanašajo na vas; enako velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem.

Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, bomo vaše osebne podatke prenehali obdelovati za takšne namene.

 

Uveljavljanje pravice do ugovora

Ugovor lahko vložite v kakršni koli obliki in zanj po možnosti uporabite kontaktne podatke, navedene v tem obvestilu o varstvu podatkov.

 

Zapri
Več dosega. Več učinkovitosti. Več čustev.
Novi Audi Q8
Vse, kar šteje, je pred vami.
Odkrijte posebno ponudbo izbranih modelov Audi.
Nekoč del zimskih spektaklov, danes preobraženi v nosilce napredka.
Uporabimo uporabljeno.
Čas je za vse štiri.
Dopolnite svoj Audi z originalnimi kompelti koles iz akcije 3+1.
Prihodnosti ne čakamo. Ustvarjamo jo.
Povsem električno konceptno vozilo Audi activesphere*
Kar naj bi prišlo, je v resnici že tu.
Novi, povsem električni modeli Audi Q8 e-tron.
Uresničujemo vizije.
Popolnoma električni modeli e-tron.
Prihodnost je način razmišljanja.
Razmišljajte širše. Vozite dlje.
Novi povsem električni Audi Q4 e-tron.
Prihranite 25 % na nov akumolator z Audi Card!