Pravno obvestilo

Audi, TDI, quattro, Spaceframe, ASF ter oznake modelov so registrirane znamke družbe AUDI AG.

Na slikah modelov vozil je lahko prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo proti doplačilu. V nekaterih državah zaradi določenih zakonskih določil ali izjemno nizkega povpraševanja niso na voljo vsi modeli. Vse informacije o modelih, ki so na voljo, in o obsegu serijske in dodatne opreme dobite pri trgovcih z vozili Audi.

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, tehničnih podatkov, serijske in dodatne opreme ter pravico do sprememb in odstopanj pri barvah lakov in sedežnih prevlek.

Uporabljajte le originalne nadomestne dele Audi. Ti so na voljo pri pooblaščenih trgovcih z vozili Audi, ki so obveščeni o obsegu odobrenih delov in vam bodo z veseljem svetovali.

Audi v okviru zakonskih določil prevzema odgovornost le za rezervne dele, odobrene s strani družbe Audi. V primeru uporabe drugih rezervnih delov ali dopolnilne opreme, Audi ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe teh delov.

Celo kadar je ponudnik dopolnilne opreme ali nadomestnih delov dobil dovoljenje za prodajo le-teh, ti lahko vplivajo na raven varnosti, ki jo nudi vozilo. Ker je ponudba dopolnilne opreme na tržišču izjemno obširna, Audi ne more preverjati ustreznosti celotne ponudbe.

Upoštevajte, da uporaba delov, ki niso odobreni s strani družbe Audi, lahko vpliva tudi na veljavnost garancije vašega vozila.

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.

Generalni uvoznik in zastopnik za vozila Audi

Bravničarjeva ulica 5

1000 LJUBLJANA

Telefon: +386/1/58 25 100

Avtorske pravice

Avtorske pravice za vsa besedila, slike, avdioposnetke in ostale objavljene informacije, z izjemo označenih podatkov, imata družbi Audi AG, Nemčija in/ali PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.. Kopiranje celotnih dokumentov ali delov le-teh brez pisnega dovoljenja družb Audi AG in/ali PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ni dovoljeno.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

1. To spletno stran upravlja eno od podjetij, ki spada v koncern Porsche (PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.) in vključuje domačo stran (oz. prvo stran) in vse ostale pripadajoče spletne strani.  2. PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. v skladu z naslednjim dovoljuje izdelavo pravno ustreznih povezav z domačo stranjo te spletne strani.  3. Izdelava povezav iz interneta z Audijevo domačo stranjo, če ni sklenjen drugačen pisni sporazum, je dovoljena le z izrecnim pismenim dovoljenjem PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.. Pri tem opozarjamo, da je za PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. nujno potrebno in pomembno, da imajo uporabniki interneta vsakokratni dostop do informacijske ponudbe te spletne strani le preko domače strani tega spleta. Domača stran tega spleta vsebuje pomembne podatke; PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ima upravičen interes, da se z njimi seznani vsak uporabnik interneta pred nadaljnjim dostopom do ostale ponudbe informacij (tudi pri večkratnem dostopu). Zaradi tega ni dovoljena izdelava kakršnihkoli medsebojnih povezav s spletnimi stranmi tega spleta, pri katerih bi se izognili domači strani tega spleta.  4. Izdelava medsebojnih povezav (referrals) v okviru postopkov iskanja z običajnimi iskalniki (Yahoo, Google, itd.) je vsekakor dovoljena.  5. PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb omejitev brez navajanja vzrokov - kadarkoli in v vse smeri.  6. PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo ali pomanjkljivosti, ne glede na vrsto ali pravno podlago, ki bi jih povzročile medsebojne povezave, ki bi kršile ali so kršile omejitve.  7. PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. si pridržuje pravico do prepovedi medsebojnih povezav za določene osebe, podjetja, združenja, skupin ljudi in/ali skupin podjetij v zvezi z določenimi spletnimi vsebinami, spletnimi stranmi ali spleti - brez navedbe vzrokov.  8. Izdelava posrednih ali neposrednih povezav na to spletno mesto, ki s kakršnimi koli informacijami, spletnimi vsebinami, spleti ali spletnimi stranmi vzpostavljajo zvezo pravno nedopustne, nemoralne, politično radikalne, diskriminacijske, kriminalne, nespodobne ali podobne narave, v vsakem primeru ni dovoljena.  9. PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. si pridržuje pravico, da proti kršitvam omejitev kadarkoli ukrepa z vsemi razpoložljivimi tehničnimi in /ali pravnimi sredstvi.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Družba PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr