Mere vozila Audi A1 Sportback.

¹Širina ramenskega prostora

²Širina komolènega prostora

³S strešno anteno se višina vozila poveča za 24 mm

*Maksimalni prostor za glavo

Podatki so v milimetrih.

Navedeni podatki veljajo za prazno vozilo.

Pri navedenih vrednostih gre za nominalne vrednosti, izračunane na osnovi baze podatkov.  Temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo v času izračuna, in določeni izvedbi opreme.