Mere vozila Audi A1 Sportback.

¹Širina ramenskega prostora ²Širina komolčnega prostora ³S strešno anteno se višina vozila poveča za 24 mm *Maksimalni prostor za glavo

Podatki so v milimetrih.

Navedeni podatki veljajo za prazno vozilo.

Pri navedenih vrednostih gre za nominalne vrednosti, izračunane na osnovi baze podatkov.  Temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo v času izračuna, in določeni izvedbi opreme.