Mere vozila Audi RS 6 Avant.

¹ Širina ramenskega prostora ² Širina komolčnega prostora ³ S strešno anteno se višina vozila poveča za 26 mm * Maksimalni prostor za glavo

Podatki so v milimetrih.

Navedeni podatki veljajo za prazno vozilo.

Pri navedenih vrednostih gre za nominalne vrednosti, izračunane na osnovi baze podatkov. Temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo v času izračuna in določeni izvedbi opreme.