Mere vozila Audi RS Q8 performance.

¹Širina ramenskega prostora ²Širina komolčnega prostora ³Maksimalni prostor za glavo ⁴Višina vozila s strešno anteno Podatki so v milimetrih.

Navedeni podatki veljajo za prazno vozilo.

Pri navedenih vrednostih gre za nominalne vrednosti, izračunane na osnovi baze podatkov. Temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo v času izračuna in določeni izvedbi opreme.