Jamstvo mobilnosti in pomoč na cesti za vozila Audi

Z jamstvom mobilnosti in asistenco na poti Audi v Sloveniji si zagotovite 24-urno hitro in zanesljivo pomoč pri okvarah in nezgodah v Sloveniji in Evropi. Za največjo varnost na cesti se zanesite na Audijevi storitvi asistence in pomoči v primeru okvare. Jamstvo mobilnosti Audi velja od predaje novega vozila do prvega servisa in se skozi celotno življenjsko dobo vozila podaljšuje z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem servisu Audi v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in/ali Servisno knjižico.

Vsi pogoji in podrobnosti o jamstvu mobilnosti in Asistenci Porsche Slovenija - Audi Audi so na voljo v brošuri Vrhunska mobilnost.

Postopek v primeru okvare

Če potrebujete pomoč, vam je asistenca Audi na voljo 24 ur na dan. V Sloveniji lahko kadar koli pokličete brezplačno Audijevo številko za pomoč v sili.

Številka za asistenco Audi: 080 19 15

Iz tujine: +386 1 58 25 102

Pregled vseh storitev jamstva mobilnosti Audi Slovenija

Pomoč v primeru okvar in nezgod

Če boste z vozilom obtičali na cesti, se bomo po klicu odpravili k vam. V primeru težav z zagonom motorja, praznega rezervoarja za gorivo, pomanjkanja hladilne tekočine, motornega olja, ali okvare kolesa pri vozilu, ki je opremljeno s kompletom za popravilo pnevmatik itd. je vzpostavitev pripravljenosti vozila za vožnjo na kraju samem brezplačna, če stroški storitve niso višji od 100 EUR (stroške potrošnega blaga in nadomestnih delov nosi stranka in niso vključeni).

Včasih se zgodi, da z vozilom ne moremo nadaljevati poti. Nikoli ni prijetno, če se zgodi kaj takega, zato vam bomo pomagali. Če bo potrebno večje popravilo in okvare ne bo moč odpraviti na kraju samem, vam bomo zagotovili brezplačno vleko do najbližjega pooblaščenega servisa Audi.

Po nezgodi poskrbimo tudi za reševanje vozila in krijemo stroške reševanja vključno z vleko do najbližjega pooblaščenega servisa Audi do zneska 500 EUR.*

*Kritje nadomestne mobilnosti v primeru lastne krivde je omejena na zagotovitev 1 dneva nadomestnega vozila (npr.: točenja napačnega goriva, poškodbe iz naslova ugriza kun).

Včasih se zgodi, da z e-vozilom zaradi pomanjkanja električne energije ne moremo nadaljevati pot (izpraznjena ali slabo napolnjena pogonska baterija). V tem primeru vam bomo zagotovili brezplačno vleko do najbližjega pooblaščenega servisa Audi ali javne polnilne postaje. Velja največ za 2 (dve) vleki, prvi dve leti od datuma nakupa novega električnega vozila. Stroške polnjenja ali s polnjenjem povezane stroške (npr. parkiranje) krije stranka.

Mobilnost se zagotovi, če je treba vozilo po okvari ali nezgodi odpeljati z vleko in ga ni mogoče pripraviti za vožnjo v 3 urah. 3 ure začnejo teči od trenutka, ko strankino vozilo prispe na pooblaščeni servis Audi. V času popravila krijemo nadomestno vozilo do 3 dni ali stroške 3. nočitev v hotelu. Krijemo tudi stroške taksija, vlaka in leta. Skupaj v okviru nadomestne mobilnosti krijemo stroške do vrednosti 450 EUR* doma in v tujini. V primeru obiskov servisne delavnice zaradi popravil in vzdrževalnih del se nadomestna mobilnost ne zagotovi in tega nadomestna mobilnost ne krije. Nadomestno vozilo izbere pooblaščeni servis Audi in nadomestna mobilnost ne zagotavlja vozila istega cenovnega razreda. Za nadomestna vozila je sklenjeno samo obvezno škodno zavarovanje. V primeru sklenitve kasko zavarovanja je treba plačati lastni delež. Stroške goriva krije stranka.

* V primeru izbire taksija krijemo stroške do vrednosti 80 EUR doma in v tujini.

Če se bo okvara zgodila v Sloveniji, vam bomo vozilo, odpeljano z vleko, po popravilu na pooblaščenem servisu Audi dostavili (pri oddaljenosti nad 100 km). Če se vam bo okvara ali nesreča zgodila v tujini in tam vozila v treh dneh na servisu ne bo moč popraviti, poskrbimo za prevoz vozila na pooblaščeni servis Audi v Slovenijo. V okviru prevoza vozila iz tujine krijemo s tem povezane stroške do vrednosti 1.000 EUR.

V primeru okvare ali nezgode v tujini vam hitro dostavimo potrebne nadomestne dele (proti plačilu) in krijemo stroške pošiljanja, carine, letalskega prevoza, paketne pošte ali hitre pošte do višine 100 EUR.

Če je treba vozilo po okvari ali prometni nesreči v tujini odvleči in ga predvidoma ni mogoče povrniti v vozno stanje v 3 delovnih dneh, poskrbimo za prevoz vozila, ki ga je treba popraviti, v Slovenijo in krijemo s tem povezane stroške do vrednosti 2.800 EUR*. Če stroški prevoza vozila v domovino presegajo vrednost vozila, namesto stroškov za prevoz vozila v Slovenijo krijemo stroške uničenja vozila v tujini.

Če boste imeli zaradi težav pri odpravi okvare dodatne izdatke, kot so na primer stroški klicev ali parkirnina za vozilo, vam jih bomo povrnili – do skupne višine 30 EUR.Krijemo stroške telefona in parkirnine, ki nastanejo v okviru okvare ali nezgode, do 36 EUR*.

Nasveti za pravilno ravnanje v primeru nezgode

Na cestah je vsak dan več vozil in promet je vedno gostejši. Prometnih nezgod zato ni mogoče preprečiti niti z najboljšim zavarovanjem. Z Audijevimi nasveti glede pravilnega ravnanja v primeru nezgode vam želimo zagotoviti čim boljšo pomoč, če s svojim vozilom Audi doživite nezgodo. Pomagamo vam najti najpomembnejše informacije o pravilnem ravnanju na kraju nezgode. Natisnite ta navodila za ravnanje v primeru nezgode in jih shranite v sovoznikovem predalu.

Nasveti, kako korak za korakom ravnati pri nezgodi

1. korak: Zavarujte kraj nezgode Vključite opozorilne utripalke, oblecite varnostni brezrokavnik (tega imejte vedno v vozilu!) in nato postavite varnostni trikotnik.

2. korak: Postavite varnostni trikotnik Na avtocestah pribl. 250 m; na cestah zunaj naselij pribl. 150 m; v naseljih pribl. 50 m, razdalja od roba cestišča pribl. 1 m

3. korak: Nudite prvo pomoč in pokličite številko za klic v sili Nudite prvo pomoč – izvedite ukrepe za reševanje življenja. Pokličite reševalno službo in policijo ter še naprej nudite pomoč ponesrečencem! Na avtocestah so približno na vsaka 2 km postavljeni stebri za klic v sili. Puščice na označevalnih količkih kažejo na najbližji steber za klic v sili. Dvignite pokrov in oglasila se vam bo centrala za vodenje prometa.

Pri klicu v sili morate navesti informacije v zvezi s 5 vprašanji »K«:

 • Kaj se je zgodilo?
 • Kje se je zgodilo?
 • Kdaj se je zgodilo?
 • Koliko je ponesrečencev?
 • Kdo kliče?

Številke za klic v sili:

 • Policija: 113
 • Reševalna služba: 112
 • Gasilci: 112
 • Evropska številka za klic v sili: 112

4. korak: Izpolnite poročilo o nezgodi Soudeležencu v nezgodi obvezno pokažite dokumente svojega vozila. S soudeležencem izpolnita poročilo o nezgodi in ga podpišita (brez priznanja krivde, samo opis poteka nezgode, ki bo pripomogel k hitrejši poravnavi škode).

5. korak: Zavarujte dokaze Fotografirajte kraj nezgode. Če so prisotne priče, zapišite njihova imena in naslove.

 

Vse tukaj navedene storitve veljajo za vozila, ki jih dobavi slovenska distribucijska organizacija, oz. vozila, na katerih je bil pregled za jamstvo mobilnosti opravljen pri pooblaščenem servisnem partnerju Audi v Sloveniji. Za vozila s tujim jamstvom mobilnosti lahko veljajo odstopanja, specifična za posamezne države. Obsegi storitev ustrezajo stanju v času tiska in se zagotovijo le na javnih cestah ter prometnih površinah v skladu z zakonom o cestnem prometu.

Osebne storitve veljajo za osebo, na katero je vozilo registrirano, in družinske člane, ki potujejo zraven, pri čemer jih je mogoče uveljavljati le, če v vozilu potuje oseba, na katero je vozilo registrirano (to ne velja le za nadomestilo potovalnih dokumentov). Družinski člani osebe, na katero je vozilo registrirano, so v smislu teh pogojev zakonec, zunajzakonski partner in njuni otroci, če so v času škodnega dogodka najmanj 6 tednov uradno prijavljeni v skupnem gospodinjstvu. Jamstvo mobilnosti Audi ne krije škode vozila, ki nastane zaradi naklepnega ravnanja ali grobe malomarnosti voznika (npr. namerne poškodbe, vloma v vozilo, udeležbe na športnih tekmovanjih, v manevrih, posredovanja v primeru katastrof, vandalizma ipd.). Poleg tega ni krita škoda, ki je posledica vojnih dogodkov, notranjih nemirov, potresov ali drugih primerov višje sile.

Asistenca Porsche Slovenija – Audi ne velja v primeru:

 • malomarnega posega v vozilo s strani tretje osebe,
 • neustrezno izvedenih predvidenih servisnih del, izvedenih naservisu, ki ni pooblaščen serviser Audi (vključno s servisi iz pooblaščene mreže podjetja Porsche Slovenija, ki niso pooblaščeni za znamko vozila, za katerega se uveljavlja pravica iz naslova Asistence Porsche Slovenija - Audi),
 • neopravljen redni servisni pregled in neupoštevanje priporoči za popravila, sprememb na vozilu in vgradnje delov, ki niso odobreni s strani proizvajalca vozila,
 • pomanjkljivosti zaradi katere želi lastnik oz. uporabnik koristiti storitve Asistenca Porsche Slovenija - Audi, s katerimi je bil lastnik oz. uporabnik vozila seznanjen, vendar niso bile odpravljene na pooblaščenem servisu.

Vsako morebitno škodo je treba preprečiti oz. omiliti. Za zagotavljanje Asistence Porsche Slovenija – Audi je treba nastanek škodnega primera prijaviti takoj in sicer s klicem na številko Asistence Porsche Slovenija – Audi ali s klicem na pooblaščeni servis. Povračilo nekoriščenih storitev ni mogoča. Povrniti je mogoče samo dejanske in dokazljive stroške. Stroški se povrne jo le ob predložitvi originalnih računov pooblaščenemu servisu (v šestih tednih od izdaje računa). Stroški, ki ne sodijo v obseg storitev Asistence Porsche Slovenija – Audi, se ne povrnejo (npr. izpad zaslužka).

Če je možno zahtevke uveljavljati pri tretjih osebah ali zavarovalnicah in so bili uveljavljeni, je podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. prosto glede teh obveznosti iz naslova Asistence Porsche Slovenija. Nadomestno vozilo izbere pooblaščeni servis. Za zagotovitev ustreznega nadomestnega vozila podjetje Porsche Slovenija ne jamči. Za nadomestno vozilo je sklenjeno obvezno škodno zavarovanje.

Odgovornost za poškodbe nadomestnega vozila, za katere je odgovorna stranka, prevzema stranka. Stroške goriva in stroške morebitnega polnega kasko zavarovanja krije stranka.

S ponovno vzpostavitvijo voznega stanja vozila preneha veljati pravica do nadomestne mobilnosti. V primeru pravnih zahtevkov ima sodno pristojnost sodišče v Ljubljani, v primeru, da je stranka potrošnik po Zakonu o varstvu potrošnikov, pa sodišče po prebivališču potrošnika, razen, če zakonske določbe določajo drugače.

 • Pridržujemo si pravico do daljših čakalnih časov v tujini.
 • V posameznih primerih lahko ponudnik nadomestnega vozila zahteva varščino, stroške varščine krije stranka.
 • Višina kritja stroškov in druge bonitete so odvisne od znamke vozila za katero se Asistenca Porsche Slovenija uveljavlja.
 • V določenih državah vse storitve niso na voljo. V tovrstnih primerih glede povračila stroškov kontaktirajte izbrani pooblaščeni servis.

Več informacij si lahko preberete v brošuri Vrhunska mobilnost ali pridobite pri pooblaščenem servisnem partnerju Audi.

Pogosta vprašanja o jamstvu mobilnosti Audi

Z jamstvom mobilnosti in asistenco za vozila Audi ste brez skrbi, saj veste, da boste hitro prejeli zanesljivo pomoč. V primeru okvar ali nezgod smo vam na voljo 24 ur na dan in po celotni Evropi. Jamstvo mobilnosti Audi velja od predaje novega vozila do prvega servisa in se podaljšuje z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem servisu Audi v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in/ali Servisno knjižico. To velja za celotno življenjsko dobo vozila.

V primeru okvare ali nezgode pokličite telefonsko številko za asistenco Audi: 080 19 15. Iz tujine kličite +386 1 58 25 102. Pokličite in priskočili vam bomo na pomoč.

Pogoj, ki omogoča uporabo jamstva mobilnosti in asistence Porsche Slovenija - Audi, je izvedba potrebnih servisnih del v pooblaščenem servisu Audi.

 

Morda vas bo zanimalo tudi:

Servisni pregled

Pomembno prispeva k vaši varnosti: servisni pregled Audi, ki ga opravijo naši strokovnjaki v delavnici znamke Audi – vklj. z jamstvom mobilnosti Audi.

Akumulator

Akumulatorji Audi: izdelek LongLife, ki ne zahteva vzdrževanja, zagotavlja hladni zagon do –25 °C, ima visoko ciklično stabilnost praznjenja/polnjenja in je takoj pripravljen na uporabo.

Mechatroniker bei Radwechsel mit Schlagschrauber

Menjava koles in pnevmatik

Menjava koles in pnevmatik v izbrani servisni delavnici. Po želji tudi s celovitim pregledom.

 

Kontaktirajte pooblaščen servis Audi

Za dodatne informacije se obrnite na svoj pooblaščen servis Audi.