Polnjenje doma.

Preprosto polnjenje električnega vozila ali priključnega hibrida doma. Najbolje ponoči, ko avtomobila ne uporabljate in je večinoma na voljo odvečna električna energija. Zjutraj sproščeno vstopite v napolnjeno vozilo in uživajte v vožnji z njim. Audijeva ponudba polnilnih sistemov e-tron nudi zmogljiv, premišljen in celosten koncept polnjenja.

 

Obisk na domu in namestitev

Obisk na domu, ki je na voljo za doplačilo, nudi strokovni pregled vaše električne napeljave za polnjenje električnega vozila. Naročite ga lahko neposredno pri vašem pooblaščenem partnerju Audi. Električar vam v sklopu storitve svetuje glede morebitnih že obstoječih možnosti polnjenja, hkrati pa vam poda tudi informacije o najboljši možnosti polnjenja z optimalnimi časi in stroški polnjenja. Električar lahko načrtuje tudi integracijo že nameščenega fotovoltaičnega sistema. Če vam električar priporoči prilagoditve domačega električnega omrežja, vam pripravi tudi individualno ponudbo.

  Polnilni sistemi

  Kompaktni polnilni sistem e-tron

  Polnjenje avtomobila na gospodinjski ali industrijski vtičnici? Doma ali morda tudi na dopustu? Opcijski kompaktni polnilni sistem e-tron vam omogoča najvišjo stopnjo prilagodljivosti. Sestavljajo ga upravljalna enota s priključnim kablom za vozilo ter dva omrežna priključna kabla - eden z gospodinjskim in eden z industrijskim vtičem. Polnilna moč kompaktnega polnilnega sistema e-tron znaša do 11 kW². Uporabnik lahko na upravljalni enoti ročno preklaplja med 100- in 50-odstotno polnilno močjo. To je lahko uporabno v primeru, ko so v hiši v uporabi že različne druge električne naprave. Kompaktni polnilni sistem e-tron status polnjenja in polnilnega sistema prikazuje s pomočjo LED-diod na upravljalni enoti.

  Polnilni sistem e-tron connect

  Prednostno polnjenje v času najugodnejše tarife električnega toka⁴; avtomatsko prilagajanje polnilne moči, ko v gospodinjstvu istočasno uporabljate druge električne naprave, in dokumentiranje napolnjene energije predstavljajo le nekaj prednosti opcijskega polnilnega sistema connect³. Vozilo povezuje s kompatibilnim sistemom domačega energijskega upravljanja in električno vozilo tako spreminja v sestavni del pametnega doma. Polnilni sistem e-tron connect³ sestavljajo upravljalna enota, priključni kabel, ki ga je mogoče izbrati glede na dolžino, in dva omrežna priključna kabla (eden z gospodinjskim in eden z industrijskim vtičem). Podpira polnilno moč do 22 kW². Upravljalna enota je opremljena s 5-palčnim zaslonom na dotik. Opremi je vedno priloženo tudi stensko držalo.

  Polnilni sistem e-tron connect je na voljo samo za popolnoma električna vozila znamke Audi.

   

  Prednosti polnilnega sistema e-tron connect

  Prednosti polnilnega sistema e-tron connect

  • Zaščita pred preobremenitvijo električnega sistema (če je priklopljenih več naprav) ⁵ : polnilni sistem e-tron connect³ vaše vozilo polni z maksimalno močjo, ki je na voljo v hišni infrastrukturi, če je na razpolago kompatibilen sistem domačega energijskega upravljanja. V fazah, ko se v hiši uporabljajo drugi porabniki električne energije, sistem avtomatsko zmanjša polnilno moč. Takoj ko so ostali porabniki izključeni, polnilni sistem e-tron connect³ polnilno moč znova poveča na najvišjo možno vrednost. S tem sistem prepreči izpade električne energije zaradi preobremenitve hišne priključne varovalke ter poleg tega občutno skrajša čas polnjenja električnega vozila.
  • Stroškovno optimirano polnjenje⁴: pri načrtovanju postopka polnjenja sistem upošteva trenutne in prihodnje cene strankinega ponudnika električne energije. Ob upoštevanju želenih časov odhodov se vozilo prednostno polni v času najnižje tarife električnega toka. To velja za čas, ko je vozilo priključeno na polnilni sistem. Želeni čas odhoda lahko preprosto nastavite v vozilu ali aplikaciji myAudi⁶.
  • Uporaba sončne energije⁵: če imate lasten fotovoltaični sistem, lahko postopek polnjenja vozila Audi e-tron optimirate tako, da se ta v največji možni meri polni z lastno sončno energijo. Sistem na osnovi napovedi sončnega vremena in želenega časa odhoda izračuna ustrezen načrt polnjenja. Želeni čas odhoda lahko preprosto nastavite v vozilu ali aplikaciji myAudi⁶.
  • Integrirano beleženje polnilne energije : dokumentiranje napolnjene energije omogoča dokumentiranje stroškov električne energije za poslovne poti, da bi jih po potrebi lahko zaračunali delodajalcu.
  • Zaščita s PIN-kodo: polnilni sistem lahko pred nepooblaščeno uporabo po potrebi zaščitite z vnosom 4-mestne PIN-kode.
  • Posodobitve programske opreme: s posodobitvami programske opreme je polnilni sistem e-tron connect³ vedno posodobljen.
   
   

  Moč znamke MOON

  MOON posameznikom in podjetjem nudi individualne rešitve za njihov vstop v svet e-mobilnosti. Začne se s stensko polnilno postajo, vklj. s hranilnikom električne energije za domačo uporabo in s fotovoltaičnim sistemom, pa vse do hitrih polnilnih postaj - po želji z integriranim hranilnikom ali brez njega - MOON pokriva celotno področje električne mobilnosti. Celovit pristop zagotavlja optimalno oskrbo z električno energijo, trajnostnost in učinkovitost. MOON je ponudnik sistemov, ki omogočajo vsakodnevno e-mobilnost.

   

  2 Polnilna moč je odvisna od vrste uporabljenega omrežnega vtiča, omrežne napetosti v določeni državi in števila razpoložljivih faz električnega omrežja ter strankine hišne električne napeljave. Individualna vrednost je zato lahko manjša. Omrežni priključni kabel z industrijskim vtičem in upravljalna enota polnilnega sistema se medsebojno dopolnjujeta in omogočata določeno polnilno moč. Kasnejša zamenjava omrežnega priključnega kabla z drugim industrijskim vtičem je tehnično sicer mogoča, vendar se polnilna moč zaradi tega lahko zmanjša.

  3 Polnilni sistem Audi connect: funkciji zaščite v primeru izpada električne energije in uporabe sončne energije morata biti povezani s kompatibilnim sistemom domačega energijskega upravljanja. Ta ni del ponudbe družbe AUDI AG in obsega opreme. Za zagotavljanje popolne kompatibilnosti sistemov družba AUDI AG sodeluje z dvema vodilnima ponudnikoma sistemov domačega energijskega upravljanja, družbama Hager Group in SMA Solar Technology AG.

  4 Funkcija zahteva, da pogodba o nakupu električne energije, ki jo stranka individualno sklene z dobaviteljem električne energije, vključuje različne cene električne energije, npr. višjo in nižjo tarifo. Informacije o različnih cenah električne energije mora stranka shraniti v svojem računu myAudi ali združljivem sistemu domačega energijskega upravljanja.

  5 Funkcija zahteva kompatibilni sistem domačega energijskega upravljanja. Ta ni del ponudbe družbe AUDI AG in obsega opreme. Za zagotavljanje popolne kompatibilnosti sistemov družba AUDI AG sodeluje z dvema vodilnima ponudnikoma sistemov domačega energijskega upravljanja, družbama Hager Group in SMA Solar Technology AG.

  6 Zahteva registracijo in sklenitev pogodbe za glavnega uporabnika v sistemu myAudi ter imenovanje glavnega uporabnika v sistemu MMI vozila. Potrditev in prijava kot glavni uporabnik zagotavljata upravljanje vozila (npr. zaklepanje in odklepanje v aplikaciji). Imenovanje glavnega uporabnika v sistemu MMI vozila, tj. povezava vašega računa myAudi in vozila Audi, je potrebno za nastavljanje časa odhoda v aplikaciji in njegovo posredovanje vozilu Audi.

  7 Ni na voljo na vseh tržiščih e-tron.