Mere vozila Audi A6 allroad quattro.

¹Širina ramenskega prostora ²Širina komolčnega prostora ³Maksimalni prostor za glavo ⁴Normalni nivo ⁵Visoki nivo 2

Podatki so v milimetrih.

Navedeni podatki veljajo za prazno vozilo.

Pri navedenih vrednostih gre za nominalne vrednosti, izračunane na osnovi baze podatkov. emeljijo na podatkih, ki so bili na voljo v času izračuna in določeni izvedbi opreme.