Prevzem in razgradnja izrabljenih vozil

Podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. je vzpostavilo celovit sistem v skladu z zahtevami zakonodaje o odsluženih vozilih v Evropski uniji. Uredba o odsluženih vozilih od proizvajalcev motornih vozil in uvoznikov zahteva prevzem vseh prodanih vozil (ne glede na datum prve registracije vozila) ob koncu njihove življenjske dobe ter njihovo razgradnjo na do okolja odgovoren način. Izrabljeno motorno vozilo vsebuje več kot 30 kg nevarnih snovi (svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, PCB, olja, tekočine proti zmrzali, zavorne tekočine, gorivo, akumulator), zaradi katerih ga uvrščamo med nevarne odpadke.

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. omogoča zadnjemu lastniku vozila brezplačno oddajo vozila v razgradnjo na pooblaščena zbirna mesta. Lastnik ob oddaji izrabljenega vozila pridobi potrdilo o razgradnji, s katerim vozilo odjavi iz prometa. Na podlagi potrdila o uničenju vozila lahko na DARS oddate zahtevek za nadomestno vinjeto ter v primeru, da je vozilo še registrirano, povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest ter avtomobilskega zavarovanja. V Sloveniji je sistem razgradnje izrabljenih vozil urejen v okviru skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili, katerega nosilec je družba EKOMOBIL d.o.o., ki je edina v Sloveniji, ki ima vsa pooblastila PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., za zbiranje, prevzemanje, obdelavo in odstranjevanje izrabljenih vozil na okolju prijazen način (https://www.eko-mobil.si).

Pogoji brezplačno za oddajo vozila

Vozilo mora biti:

- oddano na s strani PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. pooblaščena zbirna mesta izrabljenih vozil (https://www.eko-mobil.si/zbirna_mesta),

- brez dodatnih odpadkov, ki niso sestavni deli ali materiali vozila (npr. dodatne izrabljene pnevmatike, komunalni odpadki, …),

- oddano v celoti z vsemi bistvenimi sestavnimi deli, vključno z motorjem, menjalnikom, podvozjem, kolesi in katalizatorjem (če je del opreme) ter elektronsko opremo.