Recikliranje in prevzem vrnjenih komponent pri podjetju Audi

Vir surovin: 95 % vašega vozila Audi je mogoče reciklirati in predelati.

Ali je vaše vozilo Audi dokončno odslužilo? Kot proizvajalec se zavedamo svoje odgovornosti, zato svoje izdelke ob koncu življenjske dobe vzamemo nazaj. Tukaj izveste več o postopku predelave in zakonskih pogojih za brezplačni prevzem izrabljenih vozil, baterij ter odpadne električne in elektronske opreme.

Recikliranje

Konstrukcija z mislijo na reciklažo Trajnost je sestavni del celotne verige postopkov, ki vpliva na produktno načrtovanje, proizvodnjo in predelavo vozil. Ukrepi prispevajo k razbremenitvi okolja, na primer s prihrankom virov.

Ukrepi pri razvoju vozil Že med razvojem vašega novega vozila Audi smo pozorni na to, da bo mogoče vozilo po koncu njegove uporabe okolju prijazno predelati.

Ukrepi pri razvoju vozil

 • Zagotavljamo, da je mogoče pozneje iz izrabljenega vozila v celoti odstraniti vse pogonske tekočine in dele, ki se lahko demontirajo.
 • Preprečevanje škodljivih snovi je eden od okoljskih ciljev tehničnega razvoja.
 • Za veliko komponent, ki niso pomembne za varnost, je dovoljena uporaba recikliranih surovin, ki izpolnjujejo enake zahteve glede kakovosti kot prvotni materiali.
 • Vse plastične komponente so označene v skladu z mednarodno veljavnimi standardi ISO, s čimer se omogoči identifikacija za sortiranje.

Reciklirane surovine pri podjetju Audi

Zadali smo si cilj, da zmanjšamo porabo novih surovin. Zato pri izdelavi vozil uporabljamo recikliran material, npr. reciklirano plastiko, pridobljeno iz odpadnega materiala ali ostankov proizvodnje. Ta predstavlja manjši del novega vozila.

Enaka kakovost Ne glede na to, ali gre za nove ali reciklirane surovine, naše komponente ustrezajo našim najstrožjim zahtevam. To zagotovimo tako, da uporabljamo izključno visokokakovostne reciklirane surovine, ki jih pred uporabo temeljito testiramo.

Odstranjevanje izrabljenih vozil

Zbirna mesta za izrabljena vozila

Vsi slovenski servisni partnerji Audi brezplačno prevzamejo vaše staro vozilo Audi, v kolikor je vozilo popolno in ne manjkajo bistvene komponente, kot so motor, katalizator ali karoserija, in v kolikor izrabljenemu vozilu niso dodani odpadki. Podjetje Audi ima s servisnimi delavnicami Audi razvejano mrežo prevzemnih mest.

Pogoji Ne glede na to, kdaj je bilo vaše vozilo Audi prvič registrirano – od 1. januarja 2007 ga lahko brezplačno vrnete na priznanih zbirnih mestih. Za brezplačen prevzem veljajo naslednji pravni pogoji:

 • Vaše vozilo Audi je bilo v EU registrirano najmanj en mesec pred mirovanjem.
 • Vaše vozilo Audi je popolno; to pomeni, da vsebuje bistvene sestavne dele in komponente (vklj. z motorjem, menjalnikom, krmilniki in vsemi drugimi deli).
 • Vaše vozilo Audi ni natovorjeno z odpadki ali deli, ki ne spadajo k vozilu.
 • Vozilo Audi vrnete skupaj z originalno servisno knjižico ali primerljivim dokumentom za registracijo vozila v EU. Za to prejmete dokazilo o predelavi, ki ga za odjavo vozila (dokončno mirovanje) predložite uradu za registracijo vozil.

Nato se vaše izrabljeno vozilo pripravi za predelavo. Odvzete komponente oz. tekočine se zbirajo ločeno in se lahko ponovno uporabijo, reciklirajo ali predelajo.

 • Akumulator se odstrani.
 • Varnostne blazine in zategovalniki varnostnih pasov se nevtralizirajo.
 • Vse pogonske tekočine se odstranijo (gorivo, motorno olje, olje menjalnika in olje blažilnika, zavorna tekočina, hladilna tekočina, hladilno sredstvo iz klimatske naprave).

Po demontaži določenih komponent se lahko vozilo vrne neposredno v krog recikliranja in predelave. V stiskalnici za vozila se vozilo stisne in se tako pripravi za drobilnik.

 • Katalizatorji se demontirajo, da se pridobijo vsebovane žlahtne kovine, kot so platina, paladij in rodij.
 • Kolesa in pnevmatike se demontirajo.
 • Komponente in agregati se odstranijo, da se lahko uporabijo kot rabljeni nadomestni deli.
 • Demontaža plastičnih delov za recikliranje materialov je odvisna od gospodarskih okvirnih pogojev in povpraševanja po recikliranih surovinah na trgu.

Predhodno obdelana preostala karoserija se v drobilniku zdrobi na za pest velike kose in se nato z večstopenjskim sortiranjem razvrsti v več skupin materialov:

 • Zračno frakcioniranje
 • Magnetno ločevanje
 • Vrtinčni tok

Kovinski odpadki za ponovno uporabo pri tem predstavljajo 75 % celotnega vozila:

 • Železni in jekleni materiali se uporabijo kot surovina za kakovostno jeklo.
 • Neželezne kovine, kot so baker, aluminij in cink, se ločijo iz zdrobljene težke frakcije in se nadalje obdelajo.
 • Zdrobljena lahka frakcija med drugim vključuje sedeže izrabljenega vozila.

Ostanki drobljenja (zdrobljena lahka frakcija in nekovinski deli zdrobljene težke frakcije) vsebujejo še dragocene organske snovi. V postopku naknadnega drobljenja, kot je postopek Audi SiCon, se ostanki dodatno zdrobijo in ločijo med seboj, da jih je mogoče ponovno uporabiti:

 • Oplemeniten zdrobljen granulat iz trde plastike se lahko pri proizvodnji jekla uporabi kot nadomestek za težko olje oz. premogovni prah.
 • Zdrobljeni puhasti delci iz tekstilnih vlaken in pen sedežev lahko kot pripomoček za odvajanje za blato iz čistilnih naprav nadomestijo kakovosten premogovni prah.
 • Zdrobljen pesek iz stekla, rje in ostankov laka se lahko po nadaljnji obdelavi uporabi kot gradbeni material.

Postopek predelave

Prevzem in reciklaža vrnjenih baterij

Vozila ali originalni deli lahko vsebujejo baterije. Pri tem gre npr. za majhne baterije v ključu vozila, akumulator za zagon vozila ali visokonapetostno trakcijsko baterijo – tj. pogonsko baterijo pri električnem vozilu.

Za več informacij se obrnite na vašega servisnega partnerja Audi.

Kontaktirajte pooblaščen servis Audi

Za dodatne informacije se obrnite na svoj pooblaščen servis Audi.