Bliže realni porabi: WLTP namesto Novega evropskega voznega cikla (NEVC).

Od 1. septembra 2017 se vrednosti porabe za nova osebna vozila na trgu ugotavljajo po novem postopku, imenovanem WLTP. Od 1. septembra 2018 so vsa nova vozila homologirana po standardu WLTP.

Standard WLTP (WLTP je angleška kratica za "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure" oz. slovensko Globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila) se uporablja za določanje porabe goriva in emisij izpušnih plinov. Kaj to pomeni za vas in vaše vozilo Audi, si preberite tukaj.

Več jasnosti zahvaljujoč WLTP.

Kaj je WLTP?

Koliko goriva porabi vozilo? Družba Audi lahko na to vprašanje s poenotenim voznim ciklom WLTP poda točnejši odgovor. Novi postopek za merjenje porabe goriva in emisij CO₂ se v večji meri ravna po vsakodnevnem načinu vožnje in je septembra 2017 nadomestil aktualni standard NEVC.

Novi standard WLTP (Globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila) je bil razvit na podlagi podatkov o vožnji, zbranih po vsem svetu, in zajema različne vozne situacije - od prometa v mestnih središčih do avtocestne vožnje. Za razliko od cikla NEVC je WLTP bistveno bolj dinamičen, saj vključuje občutno več pospeševanja in zaviranja kot prejšnji standard. WLTP poleg tega upošteva tudi individualno dodatno opremo vozila, ki vpliva na maso, aerodinamiko in porabo električne energije (tok v mirovanju).

Dobri razlog za WLTP.

Dejanska poraba goriva posameznega vozila se lahko razlikuje od porabe, ki jo navaja avtomobilski proizvajalec. Že od nekdaj so kritike letele na merodajnost rezultatov, izmerjenih na podlagi Novega evropskega voznega cikla (NEVC), ker je realna poraba v veliki meri odvisna od individualnega načina vožnje in opreme vozila. Odvisna je na primer od tega, ali vozilo veliko vozi v mestnem prometu, na regionalnih cestah ali na avtocestah. Da do teh razlik ne bi več prihajalo, se je iz teoretičnih pogojev cikla NEVC z uvedbo standarda WLTP razvil dinamičnejši vozni profil, ki temelji na statističnih izsledkih in analizi povprečnih uporabniških profilov: upoštevajo se višji pospešek, višja povprečna hitrost in višja največja hitrost. Namesto kombinirane simulacije mestnega in izvenmestnega prometa se vozilo zdaj testira v štirih fazah različnih hitrostnih območij.

 

NEVC in WLTP.

Pri hladnem zagonu se na preizkusnih valjih merijo štiri različna hitrostna območja: do 60, do 80, do 100 in nad 130 km/h. Znotraj teh faz se pospešuje in zavira. S tem je najvišja hitrost za 10 km/h višja kot pri NEVC. Poleg tega je občutno višja tudi povprečna hitrost, ki znaša pribl. 47 km/h (prej je znašala pribl. 33 km/h). V preizkusni komori je določena temperatura 23 °C, pri NEVC se je ta do sedaj gibala med 20 in 30 °C. Vozni cikel WLTP traja pribl. 30 minut, vozni cikel NEVC pa je trajal le 20 minut. Tudi dolžina prevožene poti se je več kot podvojila, namesto 11 km meri 23 km. Za razliko od NEVC se pri WLTP upošteva individualna dodatna oprema vozila, ki vpliva na maso, aerodinamiko, kotalni upor in porabo električne energije (poraba toka v mirovanju). Dodatna oprema, ki porablja električno energijo, kot sta klimatska naprava in ogrevanje sedežev, tudi med novim testnim postopkom ostane izključena.

NEVC v pregledu.

Standardizirani vozni cikel NEVC velja za vsa osebna in lahka gospodarska vozila. Evropska unija ga je uvedla leta 1992 za določanje porabe goriva in specifičnih emisij ter za pridobivanje primerljivih vrednosti. Tukaj so na enem mestu zbrani okvirni pogoji, na katerih temeljijo meritve.

 

WLTP v pregledu.

Globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila oz. postopek WLTP je po celem svetu usklajen preizkus za osebna in lahka tovorna vozila. Od 1. septembra 2017 z bistveno bolj dinamičnimi testnimi parametri skrbi za bolj realistične podatke o porabi. Kateri so to, vidite tukaj.

 

Cilji novega merilnega postopka.

Z merilnim postopkom WLTP so parametri preizkusa za ugotavljanje porabe goriva in emisij izpušnih plinov opredeljeni na novo. Pregled prednosti:

 

Transparentnost.

V prihodnje bo mogoče lažje oceniti dejansko povprečno porabo vozila.

WLTP upošteva profil vožnje, ki je bliže vsakodnevni situaciji kot pri dosedanjem standardu NEVC. NEVC namreč ustreza sintetičnemu laboratorijskemu preizkusu in v prvi vrsti služi za primerjavo različnih vozil. Medtem ko so bile vrednosti porabe do sedaj merjene v abstraktnih laboratorijskih pogojih, novi postopek zaradi izboljšanih parametrov preizkusa omogoča natančnejšo napoved dejanske porabe posameznega vozila. WLTP simulira realne pogoje pri vožnji, zaradi česar zagotavlja bistveno bolj realistične rezultate.

 

Standardi.

Globalno usklajeni preizkusni postopek  WLTP je po celem svetu usklajen preizkus za osebna in lahka tovorna vozila.

Eden glavnih ciljev postopka WLTP je enotno določanje emisij izpušnih plinov in porabe energije za različne vrste pogona, npr. za bencin, dizelsko gorivo, stisnjeni zemeljski plin (CNG) ali tudi elektriko. Vozilo istega tipa mora kjer koli na svetu pri pravilnem upoštevanju merilnega postopka s ciklom WLTP kadar koli dati enak rezultat testa. Zaradi te zahteve po primerljivosti so meritve v laboratoriju obvezne. Porabo goriva in emisije se v okviru dinamičnega voznega profila zanesljivo in reprezentativno meri na preizkusnih valjih.

 

Varovanje podnebja.

Bolj realistični podatki o porabi pripomorejo k doseganju mednarodnih podnebnih ciljev in manjši obremenitvi okolja.

Zmanjšanje emisij CO2 je osrednja tema pri razvoju vozil. Zaradi postopka WLTP je mogoče na sledljiv način preverjati upoštevanje mednarodnih usmeritev glede mejne vrednosti emisij CO2V letu 2010 je samo Evropska unija ustvarila 4,72 milijarde ton emisij CO2, od katerih jih je bilo 19 % iz cestnega prometa*. Zato je želela Evropska unija do leta 2020 zmanjšati emisije za 20 %**. Ta cilj naj bi bil uresničen s postopkom WLTP.

Emisije CO2 se tako kot poraba goriva razlikujejo glede na model vozila. WLTP prinaša več transparentnosti v primerjavah porabe energije in emisij CO2 pri različnih vozilih. Izmerjene vrednosti so neodvisne od proizvajalca in tipa vozila. Praviloma so višje kot pri ciklu NEVC, zato je tudi pričakovati, da bo treba zaradi varovanja podnebja posamezne modele in njihove motorje izpopolniti.

*) Podatki se navezujejo na dokument "Mobilnost prihodnosti - varna in preverjena" z dne 16.3.2015, Združenje TÜV.

**) Podatki se navezujejo na dokument "Ureditev CO2 za osebna vozila", ki ga je leta 2013 objavil inštitut za raziskovanje nemškega gospodarstva (Institut der deutschen Wirtschaft) v Kölnu.